ZMARŁA WŁADYSŁAWA BARANEK

Z żalem informujemy, że 26 września b.r. w wieku 97 lat zmarła nasza koleżanka Władysława Baranek. Uroczystości pogrzenowe odbędą się 1 października (poniedziałek) 2018 r. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie  o godz. 9.00 w kościele pw. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej, w ostatnią drogę odprowadzimy naszą Koleżankę o godz. 11.10 na Cmentarzu Junikowskim.

Rodzinie Zmarłej składamy srdeczne kondolencje.

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW

 

Władysława Baranek z d. Cwynar urodziła się 10.08.1921 r. w miejscowości Buszcze k. Brzeżan, w rodzinie prawniczej. Chodziła do Gimnazjum i Liceum im. Rydza Śmigłego w Brzeżanach. Po maturze przed wojną pracowała w banku. Trudne lata wojny przeżyła na Kresach skąd 29 czerwca 1945 r., na skutek represji, wyjechała wraz z rodzicami i siostrą. Po wielu tygodniach podróży znaleźli się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Studiowała w Poznaniu, jednocześnie utrzymywała rodziców, gdyż ojciec przedwojenny prawnik nie otrzymywał emerytury. W Poznaniu także wyszła za mąż za Alfonsa Baranka. Do emerytury pracowała w Poznańskim Przedsiębiorstwie Drogowym. Do Towarzystwa Miłośników Lwowa wstąpiła na początku powstania poznańskiego Oddziału. Przez szereg lat działała na rzecz Polaków pozostałych na Kresach. Wspierała materialnie odbudowę kościoła w Buszczu, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Buszczeckiej. Mimo podeszłego wieku bardzo interesowała się sprawami Towarzystwa, odwiedzaliśmy Ją w domu. Podczas tych wizyt pięknie wspominała lata przeżyte na Kresach.