ZMIANA TERMINU WYJAZDU DO LWOWA NA UROCZYSTOŚCI 360 ROCZNICY ŚLUBÓW JANA KAZIMIERZA

Informujemy, że planowany termin wyjazdu do Lwowa na uroczystości 360 rocznicy ślubów Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej uległ zmianie. Z 1 kwietnia przesunięty został na 9 kwietnia 2016 r.  W poniedziałek 18 stycznia b.r. podamy program uroczystości. W związku z powyższą zmianą zapisów oraz wpłat można dokonywać do 15 lutego 2016 r.

Hanna Dobias-Telesińska