ZNÓW W POZNANIU MAMY SZKOŁĘ IM. ORLĄT LWOWSKICH

14 czerwca – a więc dzień przed oficjalną imprezą naszego 35-lecia, w Szkole Podstawowej nr 1 na poznańskim Strzeszynie odbyła się uroczystość nadania tej placówce dumnego imienia „Orląt Lwowskich” wraz z wręczeniem jej sztandaru.

Aula szkolna, wypełniona po brzegi, zgromadziła osoby związane ze szkołą, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli rady rodziców, duchowieństwa, Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium i jednostek samorządowych, a także licznie przybyłych Sybiraków i Kresowian, w tym najstarszego członka naszego Oddziału Zbigniewa Maurycego Kowalskiego z Czerwonaka oraz Bogdana Kościańskiego z oddziału TMLiKPW w Brzegu – skarbnika Zarządu Głównego TMLiKPW.

Część oficjalna rozpoczęły przemowy: Pani Dyrektor szkoły, przedstawicieli Kuratorium, twórcy sztandaru, Prezes Poznańskiego Oddziału TMLiKPW Katarzyny Kwineckiej, a także odczytano list od przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza. Po przemowach nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie społeczności szkoły sztandaru, którego poprzedziła ceremonia wbicia w drzewiec „gwoździ” przez jego fundatorów. Delegacja uczniów złożyła przyrzeczenie na sztandar, które to zakończyło część oficjalną.

W II części odbyło się przedstawienie muzyczne wykonane przez uczniów szkoły pod „batutą” znanego nam Adama Sypniewskiego. Jeżeli jesteśmy już w temacie muzyki to dodać należy, że oprawę muzyczną części oficjalnej zapewniła orkiestra Sił Powietrznych pod kierownictwem ppłk Pawła Joksa.

Po zakończeniu części odbywającej się na auli, zgromadzeni przeszli do hallu szkoły, gdzie mogli zapoznać się z wykonaną przez szkołę wystawą nt. Orląt i Lwowa, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.

Po poczęstunku, na boisku szkolnym wspominania już wojskowa orkiestra dała recital prezentując potpourri muzyki filmowej i pieśni patriotycznych.

Wielki to dzień dla nas Lwowian i uhonorowanie naszych wieloletnich starań. Przypomnijmy, że to z naszej inicjatywy ówczesne gimnazjum otrzymało imię Orląt Lwowskich. Wraz z likwidacją gimnazjów, nasza szkoła przekształcona została w Szkołę Podstawową, ale bez zachowania patrona. Staraniem naszego Oddziału po kilku latach wrócono do tematu ponownego nadania imienia tym razem już Szkole Podstawowej. Zawiązano komitet, organizowano spotkania, wykłady konsultacje, prezentowano wystawy. Po dwóch latach dotarliśmy do celu, i znów dzieci mogą poznawać historię bohaterskich Orląt.

Wielokrotnie użyłem słów z naszej tj. z Towarzystwa inicjatywy. Jednak w tym miejscu trzeba podkreślić, że z naszego ramienia 95% prac spoczęło na dwóch osobach tj. na Stanisławie Łukasiewiczu i Katarzynie Kwineckiej. Bez ich zapału i poświęcenia, śmiem twierdzić, że do nadania tego imienia by nie doszło, tym bardziej, że temat przypominania o polskości Kresów Południowo-Wschodnich jest coraz trudniejszy i coraz to bardziej spychany na bok.

Korzystając z naszego portalu, liczne grono członków naszego Oddziału pragnie złożyć podziękowania dla Stanisława Łukasiewicza i Katarzyny Kwineckiej we wszystkich pracach związanych z nadaniem szkole imienia Orląt Lwowskich. Proszę przyjąć także nasze najszczersze gratulacje z pozytywnego wyniku swoich prac, która jest pięknym wianem na nasze 35-lecie, a samo nadanie jest jednym z większych sukcesów w historii naszego Oddziału.

tekst: Igor Megger – wiceprezes Poznańskiego Oddziału TMLiKPW

foto: Jacek Kołodziej