ORGANIZACJE POLONIJNE NA UKRAINIE

Lp Nazwa organizacji Prezes Adres Telefon / Fax Telefon komórkowy

OBWÓD CZERNIOWIECKI

1 Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo
Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza
Władysław STRUTYŃSKI ul. Główna 61/11
58002 Czerniowce
0372 524139 +380 50 968 25 42
2 Wiejskie Społeczne Towarzystwo Kultury
Polskiej im. Jana Pawła II
Regina KAŁUSKA ul. Mickiewicza 38 a
59023 Krasnoszora
03735 66260  
3 Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza oddz. w Piotrowcach Dolnych Maria MALICKA  59035 Nyżni Petriwci storożyneckyj  rejon   +380 98 634 38 10
4 Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza oddz. w Pance Anna KYSEŁYCZUK ul. Szewczenki 2/4
59006 Panka
storożyneckyj
rejon
   
5 Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza
w Storożyńcu
Michał HRYZIUK 59000 Storożynec    
6 Czerniowieckie Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza oddz. w Tereblacze   60435 Tereblacze    

OBWÓD IWANO – FRANKIWSKI

1 Towarzystwo Kultury Polskiej im. Stefana Batorego w Bursztynie Wasyl WINTONIAK ul. Stusa 21/48
77111 Busztyn
  +380 93 261 12 79 +380 95 556 36 55
2 Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku Wanda RIDOSZ ul. Wyhowskiego 6a/8 76007 Iwano – Frankiwsk 0342 786090 +380 50 501 53 42
3 Polskie Towatzystwo im. Andrzeja Potockiego
w Iwano – Frankiwsku
Oleg Łysak ul. Makohona 38a 76018 Iwano – Frankiwsk   +380 67 342 47 77
4 Iwano-Frankowskie Obwodowe Polskie Kulturoznawcze Stowarzyszenie „Stanisław” Orest BEZZUBIAK ul. Szota Rustaweli 1
76000 Iwano – Frankiwsk
   
5 Towarzystwo Kultury Polskiej  „Przyjaźń”
w Iwano-Frankiwsku
Lucyna KUBICKA ul. Nezależnosti 36/61
76008 Iwano – Frankiwsk
0342 537152 +380 66 034 04 34
6 Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego oddz.  w Kałuszu Nadzieja WAŃCZAK ul. Lesi Ukrainki 15a/208
77300 Kalusz
03472 24830Fax: 03472 28033 +380 97 413 91 96
7 Polskie Towarzystwo Kulturowe
im. A. Mickiewicza w Kołomyi
Nadija KOPACZEWSKA ul. Iwana Franki 96
78200 Kołomyja
03433 48220; 47200 +380 98 972 05 05
+380 50 373 23 63
8 Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie”
w Kołomyi
Stanisława KOŁUSENKO ul. Leontowycza 22/47
78200 Kołomyja
03433 50511; 27070 +380 98 52 66 66
9 Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego oddz. w Obertynie Julia Mieńszczykowa ul. Ł. Ukrainki 48
78060 Obertyn
tłumacki rejon
03479 43506 +380 97 643 18 72

OBWÓD LWOWSKI

1 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Borysławiu Halina KLANCKO ul. Szuhewycza 10/2
82300 Boryslaw
03248 54667 +380 63 351 20 44
2 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w  Chodorowie Jerzy CEBULA ul. Kornijczyka 3/11
81750 Chodorów
   
3 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Czerwonogradzie Włodzimierz ŻUK ul. Szewczenki 5/105
80100 Czerwonograd
  +380 63 703 24 00+380 96 650 63 02
4 Towarzystwo „Zgoda” w Czerwonogradzie Anna STACHOWSKA ul. Hrinczenka 12/26
80103 Czerwonograd
   
5 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Drohobyczu Adam AURZECKI ul. Świętego Jura 83
82100 Drohobycz
3244 38791 +380 67 733 10 51
6 Klub Olimpijczyka „Junak” Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu Andrzej POLEK ul. Truskawiecka 9
82100 Drohobycz
244 38586  +380 96 904 51 91; +380 67 776 93 21
7 Drohobyckie Polskie Kulturalno – Oświatowe Stowarzyszenie „Odrodzenie” MARIA GALAS ul. Borysławska 43/32
82100 Drohobycz
244 21949 +380 97 210 55 12
8 Związek Nauczycieli Polskich na Ukrainie oddz.
w Drohobyczu
Adam CHŁOPEK ul. Wijtowska Góra 156
82100 Drohobycz
   
9 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Jaworowie Zofia MICHNIEWICZ ul. Mykoweja 7/6
81000 Jaworów
  +380 96 257 97 83
10 Towarzystwo Kultury Polskiej Krysowice Danuta STROGAN ul. Strzelecka 6
81360 Krysowice
03234 66297 +380 67 476 72 39
11 Towarzystwo Kultury Polskiej we wsi Lipniki Danuta RYFIAK ul. Tarasa Szewczenki
81371 Lipniki
mościski  rejon
  +380 97 580 76 43
12 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Łanowicach Walery TRACZ  81452 Łanowice
samborski  rejon
  +380 67 791 95 99
13 Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo
we wsi Medenice
Stefania KUC ul. Chmielnickiego 49
82160 Medenice
drohobycki  rejon
0244 33701 +380 98 637 63 17
14 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Mościskach Andrzej MICIAK ul. Jarosława Mądrego 83
81300 Mościska
03234 41284;25196  +380 50 912 00 21
15 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Pnikucie Henryk LIRYK ul. Jarosława Mądrego 227
81300 Mościska
  +380 97 555 99 17
16 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej Teresa TETERYCZ ul. Sahajdacznego 9/42
81300 Mościska
03234 25136 +380 67 339 16 71
17 Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie serce”
w Nowym Rozdole
Mirosława TOMECKA ul. Lesi Ukrainki 1
81652 Nowy Rozdół
mikołajowski  rejon
0261 30605;30603 +380 97 218 13 01
18 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Rawie Ruskiej Iwanna CZYRYK ul. Konowalca 32
80316 Rawa Ruska
żółkiewski  rejon
   
19 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w  Samborze Czesław PRENDKIEWICZ ul. Łysenka 167
81400 Sambor
   +380 67 672 68 44
20 Polska Sobotnia Szkoła im.Jana Pawła II przy Szkole Ogólnokształcącej nr 7 w Samborze Krystyna HUSARZ ul. Kopernika 12
81400 Sambor
03236 60 332 +380 66 768 91 79
21 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Sądowej Wiszni Halina WÓJCICKA ul. Zagrody 11
81340 Sądowa Wisznia
03234 31053;37203 +380 67 664 28 02
22 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Sąsiadowicach Ludmiła SYNÓWKA ul. Centralna 138
82053 Sąsiadowice
satrosamborski  rejon
  +380 96 518 99 43
23 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Siemianówce Walery SIDZIŃSKI ul. Szewczenki 460
81162 Siemianówka
   
24 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Stryju Tatiana BOJKO Beresteczka 19
82400 Stryj
  +380 93 504 88 11
25 Kulturalno – Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju Tatiana BOJKO ul. Szewczenki 191
82400 Stryj
  +380 93 504 88 11
26 Centrum Kulturalno – Oświatowe Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach Marek GIERCZAK ul. Słowackiego 54
81448 Strzałkowice
samoborski  rejon
3236 48283 +380 97 332 30 01
27 Towarzystwo Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej
w Strzelczyskach
Marian MAZUR ul. Zielona 6
81360 Strzelczyska
mościski  rejon
  +380 67 127 65 50
28 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Szczercu Helena SKOCZYLAS ul. Szaszkewycza 1
81160 Szczerzec
pustomytiwskyj rejon
03230 67589 +380 98 638 83 78
29 Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Rajmunda Jarosza Wspólnoty Polskiej w Truskawcu Eugenia DĄBROWSKA ul. Mazepy 38/56
82200 Truskawiec
3247 50157  +380 96 854 12 93
30 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Trzcieńcu Bronisława JAŚKIEWICZ ul. Myru
81324 Trzcieniec
mościski  rejon
3234 63104  +380 67 580 81 05
31 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Mostach Wielkich Włodzimeirz SAWICKI ul. Szeptyckiego 13
80 074 Wielkie Mosty
sokalski  rejon
  +380 98 640 88 00
32 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Złoczowie im. Ks. Bp. Jana Cieńskiego Maria NIEMIROWSKA ul. Szaszkiewicza 1/15
80700 Złoczów
03265 43469; 44290 +380 68 185 71 26
33 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Żółkwi Ludmiła IWANIEC ul. Lwowska 20/12
80 300 Żółkiew
3236 21953 +380 67 702 32 1 3
34 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Żydaczowie Stanisław POSACKI ul. Jarosława Mądrego 39/2
81700 Żydaczów
   

LWÓW

1 Klub stypendystów Fundacji „Semper Polonia”
we Lwowie
Eugeniusz SAŁO ul. Droga Krywczycka 115
79067 Lwów
032 +380 96 952 64 32
2 Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi Jan FRANCZUK ul. Chmielnickiego 66/6
79019 Lwów
032 224 70 66  +380 67 493 62 82
3 Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych „Własna Strzecha” Mieczysław MAŁAWSKI ul. Jurija Lipy 10/43
79020 Lwów
063 287 28 33 +380 63 287 28 33
4 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Ziemi Lwowskiej Beata Pacan – Sosulska ul. Kopernika 5/19
79000 Lwów
032 2615487  +380 50 674 67 84
5 Organizacja Polskich Weteranów Wojny 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa Władysław MAŁAWSKI ul. Jurija Lipy 10/43
79020 Lwów
  +380 63 287 27 07+380 93 760 90 74
6 Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie Ewelina HRYCAJ – MAŁANICZ ul. Niżyńska 32
79010 Lwów
  +380 93 192 36 34
7 Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie Ewelina HRYCAJ – MAŁANICZ ul. Nizyńska 32
79010 Lwów
  +380 93 192 36 34
8 Stowarzyszenie Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin Lwowa Włodzimierz WENCAK ul. Gen. Junakiwa 16
79039 Lwów
032 233 43 34 +380 50 745 79 06+380 50 581 86 07
9 Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet
„Polka International” Polka-Lviv
Krystyna KOSTYRKO ul. Lesi Ukrainki 33/7
79000 Lwów
 2355385 +380 96 277 79 17
10 Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil LEGOWICZ ul. Kotka 6/2
79000 Lwów
  +380 67 952 26 10
11 Federacja Organizacji  Polskich na Ukrainie   pl. Rynek 13/7
79008 Lwów
  +380 95 251 74 20
12 Lwowski dziecięcy Hufiec „Barć” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie Stefan ADAMSKI ul. Seczenowa 7 a
79016 Lwów
032 2255507 +380 67 723 45 69
13 Organizacja Społeczna Lwowski Klub Sportowy  „Pogoń Lwów” Marek HORBAŃ ul. Marka Morawy 4/26
79007 Lwów
032 2247594  +380 63 287 30 81+380 67 340 67 70
14 Lwowska Miejska Obywatelska Organizacja „Związek Polaków „Orzeł Biały”” Sergiej ŁUKIANENKO ul. S. Kruszelnickiej 19f/1
79000 Lwów
032 2613695 +380 855 94 55
15 Katolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku fila
MUTW we Lwowie
Władysław Ściński ul. Holubcja 20
79014 Lwów
032 271 80 62 +380 93 906 03 75

OBWÓD TARNOPOLSKI

1 Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo
im. Bł. Marceliny Darowskiej
Halina SZATRUK ul. Siczowych Strilciw 67/39
47501 Brzeżany
0354 823531  +380 97428357
2 Powiatowa Społeczna Organizacja „Polsko – Ukraińskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo im. A. Mickiewicza” w Czortkowie Maria PUSTELNIK ul. Mościska 2
48500 Czortków
03552 20557  +380 67 876 92 51
3 Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej
im. Julisza  Słowackiego w Krzemieńcu
Jan MOROZIUK ul. Dubenska 95
47003 Krzemieniec
krzemieniecki  rejon
03546 21935  +380 63 648 04 95
4 Związek Polaków na Ukrainie oddz.
w Podwołoczyskach
Wołodymyr HŁADYSZEWSKI ul. Nadzbruczańska 118
47800 Podwoloczyńska
   +380 97 905 16 67
5 Społeczna Dziecięca Organizacja Tarnopolskiego Hufca harcerskiego ?Dobre uczynki? Switłana KOWAŁENKO ul. Winniczenki 9/56
46018 Tarnopol
0352 53 40 30  +380 67 770 57 54
6 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Tarnopolu
Józef SZKODZIŃSKI ul. Kamienna 4/16
46001 Tarnopol
   +380 97 503 78 68
7 Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo Obwodu Tarnopolskiego Piotr FRYZ ul. Szewczenki 21
46001 Tarnopol
0352 524054; 234162  +380 97 544 96 57+380 95 701 32 52

OBWÓD ZAKARPACKI

1 Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia
im. Gniewy Wołosiewicz
Halina WAKAROWA ul. Lwa Tołstoja 46/16
88000 Użgorod
03122 32596  +380 50 560 69 47