OPŁATEK 2022

14 GRUDNIA 2022 Godz. 17.00 – Sala pod Zegarem – spotkanie opłatkowe zorganizowane razem ze Stowarzyszeniem Sybiraków i Stowarzyszeniem Seniorów Harcerskich.

Obecnych powitali: pani Katarzyna Kwinecka – prezes TML i pan Marian Macutkiewicz – prezes Stowarzyszenia Sybiraków

Ks. kanonik Tadeusz Magas wprowadził zebranych w klimat wigilijnego oczekiwania, pobłogosławił opłatki. Składaliśmy życzenia.

W dalszej części spotkania kolega Stanisław Łukasiewicz podziękował za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej edycji akcji charytatywnej – przekazał dyplomy z podziękowaniami skierowanymi do szkół i zespołów biorących udział w zbiórkach i kwestach, a następnie kol. Jacek Kołodziej – na tle prezentacji „zdjęciowej” – opowiedział o szczegółach z ostatniego etapu akcji: przekroczenia granicy i pobytu we Lwowie.

Czytaj dalej

RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ

Pod koniec kwietnia dzięki pomocy ludzi dobrej woli i zebraniu kilkudziesięciu paczek z żywnością i chemią udało się dotrzeć do Lwowa i przekazać dary miejscowym Polakom za pośrednictwem księży z parafii pod wezwaniem św. Antoniego oraz księży z lwowskiej Katedry rzymskokatolickiej. Podziękowania dla wszystkich darczyńców.   

Pozdrawiam  Piotr Tuczyński  członek oddziału poznańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich   

Czytaj dalej

POMOC DLA LWOWA

Wstrząśnięci atakiem Rosji na Ukrainę, który rujnuje znany nam porządek i bezpieczeństwo w Europie, wyrażamy solidarność z naszymi Rodakami i Przyjaciółmi z Ukrainy. Nie możemy zrozumieć dążeń imperialistycznych państwa i narodu, który sam tyle wycierpiał na skutek wojny. Wielu z nas pamięta ostatnią wojnę i nie możemy uwierzyć, że tego demona znowu ktoś obudził.

Rodacy i Przyjaciele!

W tych strasznych chwilach pamiętamy o Was w modlitwie. Nasze serca i myśli są z Wami. Wierzymy, że dzień, w którym znów spotkamy się we Lwowie nadejdzie szybko. Ale gdyby tak się nie stało to jesteśmy gotowi nieść pomoc w Poznaniu. Prosimy Was kochani, o bieżące informacje ze Lwowa, Szczerca, Nowego Rozdołu, Rohatyna, Brzeżan i in.

Czytaj dalej

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

.

Drugi etap akcji charytatywnej – to zbiórka darów, która ma możliwość na przekroczenie granicy i dotarcie do naszych Rodaków we Lwowie.

24 i 25 września w markecie Euro-Spar zlokalizowanym w N1 Parku przy ul.  Promienistej 160 odbyła się zbiórka darów realizowana w ramach 37 akcji charytatywnej SERCE DLA LWOWA.

W akcji uczestniczyły osoby, którym składam serdeczne podziękowanie:

Wolontariusze Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

Wolontariusze ze  Społecznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2 w Poznaniu.

Harcerze szczepu ORLĘTA ZHR os. Rusa.

Zbiórka przebiegała bardzo sprawnie. W odpowiednie kartony zabezpieczył nas Euro-Spar, w urządzeniu punktu oraz napełnianiu baloników wspomogli harcerze, natomiast w obsłudze zbiórki zarówno darów, jak i do puszek kwestarskich niezastąpieni byli młodzi wolontariusze ze społecznej „Dwójki”.

Osobne podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców os. Kopernika oraz innych części Grunwaldu, którzy hojnie wsparli naszą akcje zarówno składając dary do koszy jak i wrzutki do puszek.

Stanisław Łukasiewicz

Pełnomocnik zarządu TMLiKPW ds. akcji SERCE DLA LWOWA

Tekst i foto: Stanisław Łukasiewicz

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA lWOWA”

Witam wszystkich Lwowian, Kresowian i Sympatyków Kresów

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że rozpoczęliśmy realizację zadań naszej działalności charytatywnej.

W dniach od 1 do 4 września we Lwowie przekazaliśmy ponad sześćdziesięciorgu naszych podopiecznych finansową pomoc świąteczną w wysokości 1200 hrywien, co stanowi ekwiwalent za przekazywane do 2019 roku paczki z art. żywnościowymi, art. higieniczno-sanitarnymi, a także odzież zimową. 20 podopiecznych, którzy nie mogli, ze względu na stan zdrowia przybyć do naszego miejsca w kościele św. Antoniego, odwiedziliśmy w domach przynosząc im jednocześnie ogromną radość.

Niezmiernie ważnym elementem są bezpośrednie kontakty, rozmowa w cztery oczy oraz składane wzajemne życzenia.

II etap realizacji naszych zobowiązań charytatywnych obejmie dotarcie:

– na Mikołaja do dzieci zorganizowanych przy kościele Marii Magdaleny we Lwowie

– na Mikołaja do dzieci w kościele św. Stanisława w Szczercu

– na Mikołaja do dzieci zorganizowanych w Towarzystwie Kultury Polskiej w Strzałkowicach

– do 2 osób prowadzących opiekę nad osobami schorowanymi, starszymi i wspomożenie ich finansowo

– do pozostałych podopiecznych we Lwowie, Szczercu i ew. innych polecanych i kierowanych przez poznańskich darczyńców.

Najważniejsze jest to, że jesteśmy znów osobiście we Lwowie, co ma niebagatelne znaczenie dla Polaków tam zamieszkałych, którzy bezpośrednio widzą naszą pomoc, a przede wszystkim mogą z nami porozmawiać.

Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za udzieloną pomoc w postaci darowizn przekazanych na rzecz akcji charytatywnej.

Akcja trwa – przewidujemy kolejny II etap na początku grudnia, lecz wielkość i zakres pomocy zależny jest od wpływu środków. Liczymy na ofiarność mieszkańców Poznania i Wielkopolski za co z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam

Stanisław Łukasiewicz

Pełnomocnik Zarządu do spraw Akcji Charytatywnej.

Poznań, 8.09.2021 r.

PODZIĘKOWANIA ZE LWOWA

27 stycznia otrzymaliśmy podziękowania ze Lwowa. Oto jego treść (pisownia oryginalna):

Dzień dobry Szanowne Państwo.

24.01.20 r.  o 10 godz.  W katedrze Lwowskiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Odbyła się msza dziękczynna za Wszystkim ofiarodawców jaki zbierali dary na kresy. Msze celebrował (odprawił ) ksiądz Jan Tymań .

Dziękujemy Wszystkim ofiarodawcom i tym jaki kwestowali, zbierali, pakowali, wieźli i rozdawali.

Daj Boże Im Wszystkim dużo zdrowia.

Lwowiacy

STRZAŁKOWICE

Szanowny Pan Stanisław Łukasiewicz Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu

Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu własnym i zarządu Centrum Kulturalno-Oświatowego wspólnoty polskiej w Strzałkowicach serdecznie dziękuję za prezenty mikołajkowe przekazane dla 25 dzieci ze Strzałkowic, Dąbrówki. Również dziękuję za paczki żywnościowe, które przekazaliśmy potrzebującym. 

Poniżej umieszczam linki do  relacji z imprezy mikołajkowej.

https://www.facebook.com/pg/mojestrzalkowice/photos/?tab=album&album_id=1526954994109742&__xts__%5B0%5D=68.ARBDO5IUcwt5Vjnu2I0gq7ZqVBImVtxSc_7cEX7oaGRsXb_vbLvs2CxZFAdgShqCsxRBRRONFjnNIOnBZHeq5oz-g1faMNuif421yuMcdL6W2kkH5dUIHHadekYMdofzTcuGKwt6ZsoQO-wo3Mz7NaznGvYmZ9Ci4b8uU_dB3yZZ61l8FXlObClG_rkOmLDrzemLl95elX59BueoCikZkjQlLQQS7HOdsz2q3L4n6p7v5NwjCMroXHIPwbluQ7bUiwcK7dPDeHvzLRqCWpTJF0lXG7tDibiRUJasj_vbZXwJU2n2k5RTxTAPF7c7cnnEbyYML6pHZm-z1KikP98VDLXme2WnGdBdUz8cffo08cCL21shCRQsBqUgQbhlvfXp4hzRFCsKqV6R9O6kiGNDc68DjvWdpfrLeRWQB1-43g4LKvrgZzlTPXwZqqvnilAIU5GB0XaPhzBId0DGtULG&__tn__=-UC-R

W tym świątecznym nastroju składamy Państwu serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła  oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój  Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok 

Z wyrazami szacunku

Waleria Kuszkiewicz Dyrektor Centrum Kulturalno-Oświatowe wspólnoty polskiej w Strzałkowicach

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

Akcja Charytatywna ?Serce dla Lwowa? to jedno, można powiedzieć, z sztandarowych przedsięwzięć Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tym roku już po raz 35 jedenastu wolontariuszy tj. trzech z Towarzystwa, zaprzyjaźnione z nami i od lat nas wspierające trzy wolontariuszki z Leszna, reprezentanci 14 Szczepu Harcerskiego ZHR i Poznańskiej Czarnej Trzynastki oraz trzech wolontariuszy z Parkowa k/Obornik, udało się do Lwowa. Ponadto nasze Towarzystwo ufundowało wyjazd turystyczny dla patrolu ? zwycięzcy ?Biegu Orląt Lwowskich? organizowanego we wrześniu przez Związek Strzelecki ?Strzelec? z Lubonia. Zwycięzcą okazał się trzyosobowy patrol z Jednostki Strzeleckiej 4141 z Kalisza.

Tegoroczny transport darów nie należał do łatwych. Już po raz drugi w ciągu ostatnich lat nie został wpuszczony na teren Ukrainy i tym samym zmuszeni byliśmy do pozostawienia darów w Przemyślu. Po powtórnym przekroczeniu granicy już z pustymi lukami, po dwudziestu godzinach podróży, w popołudniową niedzielę dojechaliśmy do Lwowa. Od samego poniedziałkowego poranka podjęto działania zmierzające do ponownej próby przewiezienia przygotowanych paczek. Dzięki zaangażowaniu szeregu osób, wykorzystaniu prywatnych kontaktów i przyjaźni, ale przede wszystkim ogromnej pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, w tym osobiście Pani Konsul Elizy Dzwonkiewicz, udało się w środowe południe przewieźć paczki do bazy, czyli do kościoła św. Antoniego we Lwowie.

Wykorzystując chwilową przerwę w dystrybucji darów, poniedziałek, wtorek i część środy przeznaczyliśmy na zwiedzanie, pod opieką przewodnika, lwowskiej starówki, wizytę na cmentarzu Obrońców Lwowa i złożenie tam wiązanek kwiatów oraz wyjazd do Żółkwi. Równolegle trwały prace związane z przygotowaniem bazy oraz zmianą godzin i terminów ich wydawania. Punktem kulminacyjnym naszego pobytu było zorganizowanie wizyty św. Mikołaja. 6 grudnia to w tym roku piątek i poranek to od paru lat udział w porannej mszy św. w kościele św. Marii Magdaleny, gdzie wszyscy w niej uczestniczący po jej zakończeniu otrzymali od nas słodkie upominki. W godzinach popołudniowych po rozdaniu ostatnich paczek i uporządkowaniu bazy wyjechaliśmy do miejscowości Szczerzec, miejsca urodzenia 31 III 1892 roku gen. Stanisława Maczka. Po odprawionej przez ks. proboszcza Aleksandra Biszko mszy św., w asyście aniołów, czyli miejscowych dziewczynek, wkroczył uroczyście św. Mikołaj, w którą to postać odpowiednio przebrany i ucharakteryzowany wcielił się kol. Jacek Kołodziej. Wszystkie dzieci zostały kolejno obdarowane paczkami zawierającymi słodkości i drobne upominki przekazane przez Poznaniaków w okresie listopadowych zbiórek w marketach sieci ?Piotr i Paweł? oraz ?Chata Polska?. Obdarowane dzieci z ogromnym wzruszeniem w rewanżu recytowały św. Mikołajowi wierszyki i śpiewały kolędy. To kolejny dzień i kolejne spotkanie, które każdemu z nas jako mieszanka radości, wzruszenia i patriotyzmu pozostanie w pamięci. Po tej namiastce świątecznego spotkania ks. Proboszcz zaprosił nas na uroczystą kolację z tradycyjnym barszczem i pierogami. A na deser szarlotka z lodami.

Sobota to dzień pakowania, pożegnań i nieodłącznie towarzyszących myśli z iloma spotkanymi po raz kolejny w tym roku rodakami nie przyjdzie się spotkać w roku następnym. Bo przecież to w zdecydowanej większości ludzie w bardzo podeszłym wieku. W tym roku zabrakło ich czworo.

tekst i foto: Jacek Kołodziej

PODZIĘKOWANIE ZE LWOWA

Dnia 13 grudnia 2019 r. mari-bukiej@wp.pl <mari-bukiej@wp.pl> napisał(a):

Kochani nasi Rodacy!

Pozwólcie, że powiem Państwu Kochani, ponieważ to Wy troszczycie się o nas, pamiętacie w każdej chwili, poświęcacie swój drogocenny czas na ciężką pracę, aby zorganizować dla nas tu we Lwowie piękne dary.

Dziękujemy Państwu serdecznie za Wasze dobre i ogromne serca, za to, że jesteście naszymi ziemskimi aniołami, jak i również pięknym narzędziem w reku Boga.

Łza kręci się w oku, łza radości, że nie opuszczacie nas w trudnych chwilach, że rozumiecie i wczuwacie się Kochani w naszą codzienność. Bóg zapłać Wam za ten trud, niech dobry Bóg wynagrodzi Wam stokroć. A na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu i Państwa bliskim, rodzinom, tym kogo kochacie, aby to Dzieciątko Nowonarodzone na zawsze zamieszkało w Waszych Wielkich sercach. Niech obdarza zdrowiem, posyła wiele potrzebnych łask i ma w Swej opiece na każdy dzień.

Boże Dziecię błogosław Swoją małą rączką wszystkich, którzy w tej chwili te życzenia czytają i łączą się z nami dzieląc tym śnieżnobiałym opłatkiem.

Z darem modlitwy i codzienną pamięcią, wdzięczni za Was przed Bogiem

Rodzina Tomkiw (Maria i Artur) wraz z dziećmi (Basia,Bartek, Bernard i Berenika) oraz mama Barbara Bukiej.

Wesołych i błogosławionych Świat!