SERCE DLA LWOWA 2023

Już po raz 39 wolontariusze z Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wyjechali do Lwowa z pomocą dla naszych Rodaków i słodyczami od św. Mikołaja dla dzieci. Na naszej liście podopiecznych, do których co roku, rękami naszych wolontariuszy dociera pomoc znajduje się ok. 120 osób. Kolejna grupa to osoby, do których docierają paczki i pomoc finansowa poprzez parafie i siostry zakonne. Naszą „bazą”, podobnie jak w roku ubiegłym, był gościnny dom Pani Haliny Makowskiej, gdzie rozładowaliśmy przywiezione paczki skąd później wędrowały do Lwowiaków.

Jak co roku odwiedziliśmy Redakcję Kuriera Galicyjskiego, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i Federację Organizacji Polskich na Ukrainie. Na spotkania te zawsze czekamy z dużą tęsknotą, by przy lwowskiej kawce od dobrze już znajomych usłyszeć bieżące wieści ze Lwowa i powspominać, niestety, coraz większe grono nieobecnych. W Redakcji Kuriera Galicyjskiego przekazaliśmy Pani Stasi Nowosad, wydrukowany w Poznaniu trzeci tomik Jej poezji.

W trakcie naszej tegorocznej mikołajkowej wędrówki poza Lwów ze słodkościami dla dzieci dotarliśmy do Szczerca i Drohobycza.

Szczególną uroczystością tegorocznego wyjazdu było wręczenie statuetki Lwa „Semper Fidelis” panu Adamowi Chłopkowi, Prezesowi Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie. Statuetkę od ponad 15 lat przyznaje poznański Oddział TMLiKPW. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa narodowego Kresów, upamiętniania miejsc pamięci narodowej, czy niesienia pomocy Polakom i ich potomkom na wschodzie. Z racji na chorobę Wyróżnionego statuetkę odebrała małżonka pani Janina Chłopek. Pani Janina odebrała również upominki przekazane Laureatowi przez Wojewodę Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Uroczystość poprzedzona Mszą świętą odbyła się w Drohobyckiej Katedrze.

W poniedziałkowy poranek uczestniczyliśmy w kościele św. Marii Magdaleny we mszy świętej w intencji wolontariuszy i ofiarodawców, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej Akcji. Jednak szczególną chwilą tego dnia była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim, a dokładnie na Cmentarzu Obrońców Lwowa czyli Cmentarzu Orląt.

Wieczorem wyruszyliśmy z zaśnieżonego Lwowa w drogę powrotną do domu.

tekst i foto: Jacek Kołodziej