AKCJA CHARYTATYWNA – SERCE DLA LWOWA

Poszukujemy Wolontariuszy, Którzy Pragnęliby Włączyć Się Do Organizacji Akcji „SERCE DLA LWOWA”

Oczekujemy na młodzież, osoby starsze, emerytów i rencistów do współpracy w prężnie organizowanej akcji.

Ponad 30 lat Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Poznaniu organizuje każdego roku akcję charytatywną  pod hasłami „Serce dla Lwowa” oraz „Poznań dla Lwowa i Kresów”.

Akcja trwa ok 3 miesiące począwszy od października do grudnia.

W październiku przygotowywania, organizowanie miejsc zbiórek, grup wolontariuszy, transportu, materiałów i sprzętu. W listopadzie zbiórki darów w marketach, szkołach i punktach zbiórek-segregowanie, pakowanie i przygotowanie do wywozu na Kresy.

W grudniu wyjazd na Kresy dostarczenie darów do osób według listy przygotowanej przez organizacje, parafie na Kresach, odwiedziny w kilku miejscowościach. Po powrocie rozliczenie akcji podsumowanie i podziękowania. Zakończenie na spotkaniu opłatkowym w połowie grudnia w Centrum Kultury Zamek.

Istnieje możliwość wyjazdu do Lwowa i na Kresy i wzięcia udziału w rozdziale darów w pierwszym tygodniu grudnia.

Kontakt do nas Tel: 502 243 385 Stanisław Lukasiewicz twórca i koordynator „Serce dla Lwowa”

osoby zainteresowane akcją zachęcamy do zapoznania się z filmem z akcji w 2023 a także relacjami z poszczególnych akcji z lat ubiegłych