WYSTAWY DO WYPOŻYCZENIA

Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich informuje, że chętnie wypożyczy szkołom, muzeom, bibliotekom, klubom itp. następujące wystawy dotyczące Kresów Wschodnich, które są naszą własnością i są w naszym posiadaniu:

1) 15 lat Towarzystwa Miłośników Lwowa – 2004 rok – 6 plansz – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na granatowym bristolu. Wystawa przedstawia w całości działalność poznańskiego oddziału TML i KPW w latach 1989-2004.

2) „Sport na Kresach” – 6 plansz o wymiarach 70 na 100 cm wydrukowanych w całości na zafoliowanym papierze – nie wymaga ram. Wystawa przedstawia historie polskiego sportu na Kresach np. piłka nożna czy hokej na trawie.

3) „Uśmiech dawnego Lwowa” – 8 plansz o wymiarach 70 na 100 cm wydrukowanych w całości na papierze miękkim w antyramach. Wystawa przedstawia Szczepka i Tońka, Hemara, kabarety.

4) „Stary Lwów dziś” – w obiektywie Strykiera – ok. 40 plansz w różnych formatach. Zdjęcia w metalowych czarnych ramkach wydrukowane na tworzywie.

5) Świat Kresów” wg T. K. Kozłowskiego – 24 plansze – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na kremowym bristolu. Przedstawia ilustracje z książki T.K. Kozłowskiego o tym samym tytule – stare fotografie, pocztówki, pamiątki z Kresów Płd-Wsch.

6) „25 lat TML i KPW? – 2014 rok” 15 dwustronnych plansz, z czego 8 poświęconych historii i ludziom Kresów, 7 – historia Poznańskiego oddziału. Plansze o wymiarach 70 na 100cm w całości wydrukowane na tworzywie – nie wymaga ram. Możliwość wystawienia tylko jednej części bez zaburzenia całości.

7) „Ekspatriacja„– 8 plansz – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na szarym bristolu. Przedstawia wypędzenie ludności polskiej z Kresów, przebieg i konsekwencje.

8) „Skrzydła nad Kresami’ – 10 plansz – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na błękitnym bristolu. Przedstawia historie lotnictwa na Kresach, konstruktorów i ich dzieła, sporty: balonowy, szybowniczy, spadochronowy i modelarski na Kresach. Udział kresowych pilotów na frontach II Wojny Światowej.’ – 10 plansz – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na błękitnym bristolu. Przedstawia historie lotnictwa na Kresach, konstruktorów i ich dzieła, sporty: balonowy, szybowniczy, spadochronowy i modelarski na Kresach. Udział kresowych pilotów na frontach II Wojny Światowej.

9) „Poznań z lotu ptaka” – 7 plansz – wystawa o wymiarach 70 na 100 cm w antyramach wyklejana na szarym bristolu. Przedstawia fotografie Poznania z lotu ptaka – zdjęcia lotnicze

Wystawy wypożyczamy nieodpłatnie. Możemy zapewnić antyramy, sztalug nieposiadany. Istnieje możliwość udzielenia prelekcji/wykładu na w/w tematy. Szczegóły można uzyskać telefonicznie

Janusz Furmaniuk – 606-496-599

Igor Megger – 728-252-793