AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA” – relacja

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku w dniach 1-9 grudnia członkowie Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz harcerze ze Szczepu ?Orlęta? ZHR wyjechali z pomocą charytatywną do Lwowa. Akcja pomocy Rodakom trwa nieprzerwanie od 25 lat i od początku prowadzona jest pod nazwą ?Serce dla Lwowa?. Akcja ta skierowana jest na rzecz Polaków zamieszkałych w dawnych polskich województwach: lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Obejmujemy nią dzieci, młodzież oraz najbiedniejsze polskie rodziny, a szczególnie osoby chore, samotne, których sytuacja materialna w trudnych obecnych realiach Ukrainy uległa znacznemu pogorszeniu.

Dzięki przychylności Zarządu Marketów ?Piotr i Paweł? oraz życzliwości kierownictwa poszczególnych sklepów zbiórkę prowadziliśmy w 6 poznańskich marketach w trzy listopadowe weekendy. Zebrane w ten sposób trwałe środki żywnościowe, słodycze, artykuły higieniczno-sanitarne, środki opatrunkowe, artykuły szkolne, zabawki, książki-bajki itp. przewożone były do jednej ze szkół, stanowiącej naszą bazę, gdzie były segregowane i pakowane do kartonów . Część z paczek, która wg imiennej naszej listy stworzonej przez polskie organizacje we Lwowie i siostry zakonne opiekujące się starszymi i chorymi osobami, trafiła do naszych rodaków i była uzupełniana o artykuły typowo świąteczne zakupione wcześniej z naszych środków, tak by ich wyjątkowość świadczyła o tym że św. Mikołaj o nich pamięta a Święta tuż, tuż. Ponadto przedmiotem naszej zbiórki były środki finansowe niezbędne do pokrycia organizacji zbiórek, doposażenia paczek i kosztów związanych z transportem darów do Lwowa.

Akcja nasza charakteryzuje się tym, że wszystkie dary przekazujemy bezpośrednio rodakom, nie korzystamy z żadnego pośrednictwa w rozdziale. Tam dary tramwajami, marszrutkami i pieszo rozwożone i roznoszone były do naszych podopiecznych. Dary są też odbierane przez organizacje i księży z poszczególnych parafii bezpośrednio z naszej lwowskiej bazy, czyli kościoła św. Antoniego.

Szczególnym dniem w trakcie naszego tygodniowego pobytu jest zawsze 6 grudnia, gdzie organizowany przez nas św. Mikołaj przychodzi do najmłodszych. Poza pomocą rzeczową w postaci paczki, przekazujemy też środki finansowe na wsparcie zakupów np. leków. Drugim szczególnym dniem w trakcie tegorocznego naszego pobytu we Lwowie był wtorek 5 grudnia, gdzie zostaliśmy przyjęci przez ks. Apba Mieczysława Mokrzyckiego. W trakcie tego spotkania przekazaliśmy Jego Eminencji wydane przez Nasz Oddział TML i KPW opracowanie ?Księża Kresowi w Archidiecezji Poznańskiej?. Nie obyło się również bez odwiedzin i życzeń w zaprzyjaźnionych organizacjach. W ramach tych mikołajkowych wizyt byliśmy z życzeniami w redakcji ?Kuriera Galicyjskiego?, w Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Były to jak zawsze ogromnie serdeczne i wyczekiwane spotkania.

Na zakończenie należy również podkreślić, iż zarówno dla nas jak i osób, do których trafiamy z pomocą niezapomnianymi i wyczekiwanymi są bezpośrednie spotkania w domach, często przy herbatce i ciasteczku, dające poczucie pozostającej i trwającej więzi między rodakami i pokoleniami.

Doświadczenie ponad 25 lat wyjazdów na Kresy daje nam podstawy i upewnia nas, że akcje te są konieczne. Poza wymiarem materialnym pozostawiają we wzajemnej pamięci spotkania pełne wdzięczności i tęsknoty potwierdzające potrzebę naszych działań. Dzięki zaangażowaniu wielu darczyńców, środowisk i bezimiennych osób, poznaniaków, harcerzy i członków Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, po raz kolejny mieliśmy okazję sprawić ogromną radość pozostających i oczekujących tych drobnych znaków pamięci Polaków, mieszkańców Lwowa i okolic za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Dziękujemy także raz jeszcze marketom ?Piotr i Paweł? za umożliwienie zorganizowania zbiórki darów na ich terenie.

tekst i foto: Jacek Kołodziej