OPŁATEK U LWOWIAKÓW

W minioną środę 13 grudnia członkowie poznańskiego Oddziału TMLiKPW spotkali się na tradycyjnym Opłatku. Przy suto zastawionym słodyczami stole zebrani śpiewali kolędy, do których akompaniowali harcerze ze Stowarzyszenia Seniorów Harcerskich Krąg Seniorów Harcerskich „Szóstacy” im. Tadeusza Kościuszki. Pani prezes Katarzyna Kwinecka powitała zebranych, odczytała życzenia świąteczno-noworoczne m.in. od Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Złożyła życzenia.

Miłym akcentem było wręczenie Złotej Odznaki Towarzystwa Dobrochnie Konrad wielce zasłużonej dla Kresów i Kresowiaków. Zebrani zabierali głos, dzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2024 Roku.

Najciekawszym punktem programu, na który wszyscy czekali, było sprawozdanie z Akcji Charytatywnej. Pan Jacek Kołodziej przedstawił film z wyjazdu do Lwowa i okolicznych miejscowości, który w wzruszający sposób pokazał przebieg akcji. Były wizyty w polskich organizacjach we Lwowie i na Kresach, odwiedzenie Cmentarza Orląt a także wyjazd do Drohobycza, gdzie tegoroczną nagrodę Lwa Semper Fidelis otrzymał Adam Chłopek, nauczyciel, który od 30 lat aktywnie działa na rzecz mniejszości polskiej w Drohobyczu i okolicach, jest jednym z najaktywniejszych działaczy polskich na terenie Ukrainy. Obecnie jest Prezesem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Członkiem Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Członkiem Rady Oświaty Mniejszości Narodowej przy Ministrze Oświaty Ukrainy. W jego imieniu wyróżnienie odebrała żona. Poza nagrodą przyznaną przez poznański Oddział TMLiKPW, upominki i życzenia przekazali: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Stanisław Łukasiewicz przekazał najnowsze wydanie wierszy „Nasza Polska” autorce Stanisławie Nowosad, która nie ukrywała wzruszenia. Jest to już trzeci tomik jej wierszy wydanych przez nasz Oddział. Zachęcamy do zapoznania się z tą piękna, niezwykle wzruszającą poezją Lwowianki, która nigdy nie opuściła swego miasta. Były też niezwykle wzruszające podziękowania Polaków zamieszkałych we Lwowie, którzy otrzymali paczki przywiezione z Poznania. Widzieliśmy łzy wzruszenia i wdzięczność obdarowanych, którzy cieszyli się, że będą mogli dzięki tym darom obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Staszek Łukasiewicz mówił, że takie wzruszające podziękowania otrzymują każdego roku. Z wypowiedzi pań mogliśmy się dowiedzieć jak ciężko żyje się Polakom na Ukrainie, jakie spustoszenia związane są z wojną. Staszek podziękował wszystkim, którzy poprzez swoją pracę czy też wpłaty na rzecz akcji, przyczynili się do zorganizowania wyjazdu na Kresy.

Spotkanie opłatkowe przebiegło w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Na koniec druh hm. Bogusław Olejniczak zaprosił zebranych na swoją wystawę obrazów do Klubu Nauczycieli w Poznaniu przy ul. Słowackiego.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej