ZŁOTA ODZNAKA TOWARZYSTWA DLA MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Z radością informujemy, że na wniosek Zarządu TMLiKPW o/Poznań, Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch., przyznał Muzeum Narodowemu w Poznaniu Złotą Odznakę Towarzystwa, za zasługi na rzecz ratowania dziedzictwa kulturalnego Lwowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. 

Uroczystość wręczenia Odznaki miała miejsce 15 grudnia 2023 r. w Starym Gmachu MNP, podczas spotkania ,,Do Strefy Zero – współpraca MN Ziemi Przemyskiej i Fundacji Cross Borders w niesieniu pomocy medycznej dla Ukrainy.”

Odznakę, na ręce dyrektora Muzeum Tomasza Łęckiego, w imieniu zarządu wręczyły: Katarzyna Kwinecka i Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

tekst: Katarzyna Kwinecka, foto: Jacek Kołodziej