100 URODZINY TADEUSZA TOMKIEWICZA

21 września b.r. minęła setna rocznica urodzin naszego Przyjaciela Tadeusza Tomkiewicza, który zmarł 18 marca 2011 roku. Był jednym z tych, którzy wyróżniali się spośród Kresowian należących do naszego Oddziału. Zawsze uczynny, pracowity, pogodny i kochający Kresy ponad wszystko, prawie w każdą środę przychodził do naszej siedziby, by spotkać się z przyjaciółmi z Kresów.

Tadeusz Tomkiewicz urodził się 21 września 1923 roku w Poświerzu koło Bukaczowiec w dawnym województwie stanisławowskim. Był synem rolnika. Przed wojną uczęszczał do gimnazjum w Stanisławowie, lecz wojna przerwała naukę. W lutym 1944 roku, w obawie przed bandami UPA , ostrzeżony przez życzliwych sąsiadów Ukraińców, opuścił rodzinny dom. Jak wielu kresowiaków wygnanych z rodzinnej ziemi, mieszkał przez rok na Podkarpaciu. Był żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie „Żbik”. Po wojnie, w 1945 roku wstąpił do szkoły lotniczej w Dęblinie. Lecz z powodów politycznych nie uzyskał licencji pilota. Studia geograficzne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza. W Poznaniu zamieszkał od 1953 roku. Był kartografem, kierownikiem grupy opracowującej mapy topograficzne na terenie całej Polski i wykonującej prace geodezyjne w rejonie Poznania. Ożenił się, urodziło mu się dwoje dzieci: córka Ewa i syna Ryszard. Kresy były niezwykle ważnym elementem życia Tadeusza Tomkiewicza. Tę miłość przekazał swoim dzieciom. Na tym polu działał niemal do swojej śmierci. Wraz z płk. A. Chojcanem założył „Ognisko Bukaczowczan” skupiającego rozproszonych po kraju i świecie dawnych mieszkańców i sympatyków tego kresowego miasteczka. Współorganizował „Zjazdy Bukaczowczan”, przez ponad szesnaście lat redagował oraz wspólnie z synem wydawał kwartalnik „Biuletyn Bukaczowiecki”. Zorganizował wiele wycieczek po terenach dawnej Rzeczypospolitej, zwiedzano i poznawano Kresy od Wołynia, przez Podole, Bukowinę po Karpaty Wschodnie, Zofiówkę czy sienkiewiczowski Chreptiów i Raszków.

Tadeusz Tomkiewicz był niestrudzonym Strażnikiem Pamięci o Kresach. Zainicjował inwentaryzację cmentarza i wydanie albumu „Cmentarz w Bukaczowcach”. W 2009 roku wspólnie z Krystyną Tokarską opracował i wydał książkę „Moje Bukaczowce. Dzieje kresowego miasteczka” – monografię ukochanej, utraconej w młodości Ziemi Bukaczowieckiej.

Czynnie działał od początku powstania Poznańskiego oddziału TMLiKPW. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Poznańskiego Oddziału. Za swe zasługi został wyróżniony złotą odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Kresów otrzymał statuetkę lwa SEMPER FIDELIS. Był czwartym laureatem tego wyróżnienia po tak wybitnych osobach jak: A. Stelmachowski, A. Przewoźniak i S. Siekierka. Działał także w Zarządzie Okręgu „Wielkopolska” Światowego Związku Żołnierzy AK w Poznaniu. Popularyzował wiedzę o Kresach zwłaszcza wśród młodzieży szkół średnich. Za działalność na rzecz utrwalania zbiorowej pamięci otrzymał złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przyznany przez ROPWiM.

Tadeusz Tomkiewicz zmarł 18 marca 2011 roku. Na miejsce ostatniego spoczynku, na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu odprowadziliśmy Go 24 marca. Został w naszych sercach i pamięci jako człowiek szlachetny, otwarty na innych niezwykle uczynny i skromny.