Prof. St. Sł. Nicieja w Poznaniu

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie Mitologia kresowa z  prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją autorem wielotomowej serii „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. 5 marca (wtorek) 2019 r. godz. 18.00, Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego ul. Wroniecka 14

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną ostatnie tomy cyklu. W t. XI autor próbuje postawić tamy niepamięci na wodach zalewających Polesie. Głównym miastem książki jest Pińsk i wsie rozłożone w międzyrzeczu zasilanym wodami Piny, Prypeci czy Horynia. Podobnie jak we wcześniejszych tomach cyklu pojawia się postać piewcy Kresów ? J. I. Kraszewskiego. Miastem wiodącym w t. XII ?Kresowej Atlantydy? jest Zbaraż i legenda związana z jego obroną w czasie wielkiej rebelii kozackiej.

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja ? historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (cztery kadencje, w latach 1996-2016) i jego budowniczy, senator RP kadencji V, miłośnik i renowator zabytków, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. ?Gloria Artis?, tygodnika ?Polityka?, ?Pro Memoria?, Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie. Ma w swoim dorobku setki artykułów, 35 książek i kilkadziesiąt filmów historycznych. Jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, czego dobitnie dowiódł książkami bestsellerami: ?Cmentarz Łyczakowski we Lwowie?, ?Orlęta Lwowskie ? czyn i legenda?, ?Twierdze kresowe Rzeczypospolitej?, ?Lwów. Ogród snu i pamięci?, ?Kresowe trójmiasto Truskawiec-Drohobycz-Borysław?, ?Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych? (wielotomowa).