BIULETYN INFORMACYJNY – PRZEŻYLIŚMY LUDOBÓJSTWO NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH. WSPOMNIENIA OCALAŁYCH MIESZKAŃCÓW HUTY PIENIACKIEJ

Informujemy, że kolejny numer Biuletynu Informacyjnego naszego Oddziału już się ukazał. Wydany naszym sumptem okolicznościowy Biuletyn będzie dostępny w naszej siedzibie w środy podczas dyżurów w godz. 16.00-17.00. Zachęcamy do jego lektury, gdzie publikujemy wspomnienia osób, które przeżyły dramat ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. W tym roku przypadła 80 rocznica Rzezi Wołyńskie,j a w przyszłym roku będziemy obchodzić 80 rocznicę mordów ludności polskiej z Huty Pieniackiej, dokonanych przez Ukraińców z SS Galizien oraz z sąsiednich wsi. Wspomnienia te obrazują dramat Polaków, z których tylko cześć ocalała. Biuletyn poświęcony został jednemu z ocalałych panu Franciszkowi Bąkowskiemu, który był inicjatorem wydania wspomnień tych, którzy uszli z życiem z Huty Pieniackiej. Niestety pan Bąkowski zmarł przed ukazaniem się tych wspomnień.

Hanna Dobias-Telesińska

fot. z domeny publicznej