IMIENINY, 8 MARCA, ITD…

Środowe spotkanie, odbyło  się zgodnie z zapowiedzią: był własnoręczny tort  chałwowy Mai, panowie wznieśli toast (wszak to 8 marca),  pani Kasia zmierzyła się z aparaturą prezentując film o „Lwowskiej Fali” – początkach radiofonii, występujących aktorach, byli oczywiście Szczepko i Tońko, nuciliśmy dawne szlagiery. Było bardzo sympatycznie.

W następną środę imieniny Bożeny i Krystyny.

Zapowiedział się też prof. Lech Szajdak – autor kilku wystaw, w tym zapowiadanej we wcześniejszej poczcie, wystawie w Muzeum Niepodległości w Warszawie „Portret z wierszy i pamięci.  Grupa Poetycka „Wołyń”. Autor – syn poety Stefana Szajdaka –  zaprezentuje  książki i podzieli się refleksjami ze swoich spotkań autorskich w kraju i poza (Ukraina, Rumunia).

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak jest autorem 9 wystaw pt. „Portret z Wierszy i Pamięci. Grupa Poetycka „Wołyń” w Polsce, w Ukrainie i Rumunii, dedykowanej działającej w latach 30-tych XX wieku Grupie Poetyckiej „Wołyń”.

10 wystawa otwarta zostanie w Muzeum Niepodległości w Warszawie 23 marca 2023 roku

Informacja o wystawie dostępna jest na Facebooku Muzeum Niepodległości pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/220928837076723/?ref=newsfeed&locale=pl_PL

oraz w facebooku wydawnictwa z Ostroga na Wołyniu pt. „Wołanie z Wołynia”

https://www.facebook.com/Wolanie/photos?locale=pl_PL

a ponadto w facebooku czasopisma Monitor Wołyński, wydawanego w Łucka na Wołyniu

https://monitorwolynski.com/pl

tekst i foto: Wanda Butowska