KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI DLA PROF. JERZEGO ALBRYCHTA

Prof. Jerzy Albrycht zaprosił członków poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na swoją uroczystość. Otrzymał wysokie państwowe odznaczenie: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Spotkanie i dekoracja miało miejsce 7 marca b.r. w Sali Celichowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Zgromadzili się bliscy Profesora, jego uczniowie, przedstawiciele władz.

W imieniu Wojewody honory pełniła Marlena Maląg. Przypomniała podstawową zasadę Profesora: ?najwięcej wymagać od siebie?.

Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył sekretarz stanu Andrzej Dera. Profesor bardzo wzruszony dziękował, wspominał swoich profesorów, a później przyjaciół ? matematyków lwowskich. W ciepłych słowach dziękował także osobom, z którymi jest teraz, które zastępują mu rodzinę.

Nasz Oddział reprezentowali i gratulacje oraz kwiaty składali: sekretarz Wanda Butowska, prezes Stanisław Łukasiewicz i wiceprezes Janusz Furmaniuk.

Profesor Jerzy Ludwik Andrzej Albrycht urodził się we Lwowie 12 lutego 1924 r. Jest synem znanego lwowskiego rzeźbiarza Andrzeja Albrychta. Przed wojną ukończył 2 klasy w VIII Gimnazjum i Liceum przy ulicy Dwernickiego, a w czasie wojny 9 klasę sowieckiej dziesięciolatki. Podczas okupacji niemieckiej pracował w słynnym instytucie prof. Rudolfa Weigla, wynalazcy szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Instytut był przechowalnią polskiej inteligencji, która w pierwszej kolejności była zagrożona aresztowaniami i wywózką. Tam Jerzy Albrycht został przyjęty do grupy dra medycyny Henryka Mosinga, który umożliwił mu dalsze kształcenie i pomógł przetrwać bezpiecznie okupację niemiecką. Jerzy Albrycht zetknął się w tym okresie z takimi wybitnymi profesorami jak Władysław Orlicz, Władysław Nikliborc, Stefan Banach i prof. Bronisław Knaster. W 1945 r. po opuszczeniu Lwowa rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1949 r., a w 1959 r. obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Orlicz, w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Od 1946 do 1972 r. prof. Albrycht pracował i awansował w Katedrze Matematyki, którą kierował nieprzerwanie prof. Wł. Orlicz. W 1984 r. otrzymał nominację na profesora Politechniki Poznańskiej ? obowiązki profesorskie pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. Dorobek naukowy prof. Albrychta jest imponujący. Opublikował 40 prac z różnych działów analizy matematycznej ? ponad tysiąc recenzji dla zagranicznych pism. Pod jego kierunkiem napisano ponad trzysta prac magisterskich ? wypromował 21 doktorów, patronował 6 habilitacjom. Był kierownikiem i organizatorem licznych pracowni, laboratoriów i sekcji matematycznych. Przez wiele lat był przewodniczącym i sekretarzem licznych towarzystw, seminariów i kółek matematycznych. W wielu odczytach i sesjach naukowych przybliżał sylwetki lwowskich naukowców takich jak Banach, Weigel, Orlicz, Nikliborc. Niesłychanie barwnie opowiada nie tylko o ich osiągnięciach naukowych, ale również o życiu rodzinnym i towarzyskim przybliżając słuchaczom unikalny klimat dawnego Lwowa, który choć już nie istnieje wciąż fascynuje i uwodzi.

Profesor Jerzy Albrycht do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wstąpił 16.03.1989 r. Przez wiele lat, gdy Mu zdrowie pozwalało, czynnie brał udział w organizowaniu Dni Lwowa w Poznaniu, dzieląc się swą ogromną wiedzą n.t. naukowców pochodzących z kresów, działających na terenie Poznania i Wielkopolski. Prowadził sesje naukowe na temat ?Udział Lwowian w życiu naukowym i kulturalnym Wielkopolski?.

Wanda Butowska i Hanna Dobias-Telesińska