LAUREAT ODZNACZENIA „SEMPER FIDELIS” ks. prof. JÓZEF WOŁCZAŃSKI

 

Statuetka Lwa "Semper Fidelis"
Statuetka Lwa „Semper Fidelis”

           Laureatem Lwa „Semper Fidelis” w 2014 r., decyzją kapituły, został ks. prof. Józef Wołczański, duchowny katolicki, teolog, historyk. Ks Wołczański urodził się w 1959 r. w Rymanowie. Jak mówi o sobie: „Przechowywane z pietyzmem w domu rodzinnym fotografie, dokumenty, pełna książek biblioteka oraz przedmioty codziennego użytku dawały mi trudne do opisania poczucie związku i kontynuacji kulturowo-duchowej z miastem, które w sposób sztuczny zostało odizolowane od Polski. Ale dopiero bezpośredni, fizyczny kontakt ze Lwowem sprawił, że poczułem siłę jego genius loci?.  Od lat prowadzi badania nad historią Kresów, szczególnie Małopolski Wschodniej, które są rodzinną ziemią jego przodków. W 1988 r., po raz pierwszy pojechał do Lwowa, by skorzystać z materiałów archiwalnych potrzebnych do pisania pracy doktorskiej dotyczącej profesora Uniwersytetu Lwowskiego ks. Szczepana Szyderskiego. 1.01.1991 r. na Wydziale Teologicznym KUL uzyskał doktorat w zakresie nauk teologicznych o specjalności: nauki teologiczne, za pracę „Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967) – polityk i działacz społeczny”. Ks. Wołczański Habilitował się 22.12.2003 r. na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, specjalność: historia. Ks. Józef Wołczański jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem szeregu publikacji oraz redaktorem wielu książek. Jego autorstwa są m.in.: „Ksiądz Szczepan Szydelski (1872 – 1967) – polityk i działacz społeczny”, Kraków 1992; „Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939”, Kraków 2002; „Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945”, Kraków 2005; „Między zagładą a przetrwaniem”, Kraków 2005. Redagował m.in.: S. Bizuń „Historia krzyżem znaczona: wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939?1945” – oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin 1993; J. Anczarski „Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej: 1939 – 1946” – oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 1998; „Zostaje tylko pamięć”: listy z łagrów 1947 – 1953″ oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 1998;

Statuetka „Semper Fidelis” zostanie ks. prof. Józefowi Wołczańskiemu wręczona podczas XVII Dni Lwowa i Kresów w dniu 9 maja 2014 r.

Hanna Dobias-Telesińska