OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRESOWIAN NA JASNĄ GÓRĘ

23 marca br. Z.G TMLiKPW zorganizował, już po raz trzeci, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Nastrój był podniosły ze względu na termin – okres Wielkiego Postu, dzień przed Niedzielą Palmową, co udziela się wszystkim pielgrzymom. Ale dla uczestników z naszego, poznańskiego Oddziału był dodatkowy powód do wzruszenia. Podczas tegorocznej pielgrzymki towarzyszył nam wizerunek MB Łaskawej ze Lwowa, który w swej wiernej poznańskiej kopii (na co dzień wystawiony w poznańskiej Katedrze) zawitał z nami do miejsca, gdzie króluje Królowa Polski. To bardzo symboliczne. Każdy, kto choć trochę zna historię Polski wie, co znaczą te dwa wizerunki Matki Bożej dla przełomowych dziejów naszego narodu. Lwów i Częstochowa są ze sobą silnie związane od czasu Potopu Szwedzkiego.

Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie w Sali Papieskiej. Wszystkich powitał prezes ZG pan Adam Kiwacki. Następnie Katarzyna Kwinecka opowiedziała historię obrazu. Pan prof. Nicieja zaprezentował 20 tom ,,Kresowej Atlantydy”, który w dużej części poświęcony jest działalności TMLiKPW, począwszy od zebrania założycielskiego.

Bardzo podniosłym momentem było złożenie przyrzeczenia harcerskiego przez kilka druhen z miejscowej drużyny harcerskiej.

O godz. 13.00, w Bazylice Jasnogórskiej, rozpoczęła się uroczysta msza św. Podczas odśpiewywanego hymnu „Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa” procesyjnie został wprowadzony obraz do ołtarza głównego. Zaproszony aktor odczytał oryginalny tekst ślubów Jana Kazimierza. Na zakończenie mszy św. prezes Adam Kiwacki zawierzył wszystkich członków naszego Towarzystwa opiece Matki Bożej Łaskawej.

W niedziele obraz bezpiecznie powrócił do poznańskiej Katedry.

Zachęcamy wszystkich Kresowian do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu w przyszłym roku. Tradycyjnie już – w sobotę przed Niedzielą Palmową. Jest to okazja do poczucia wspólnoty, do której należymy. I nie jest nas aż tak mało!

tekst i foto: prezes Katarzyna Kwinecka