„Opłatek” w Lesznie

    W Klubie Tęcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na tradycyjnym „opłatku”  członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lesznie, w dniu 9 stycznia 2012 r. gościła delegacja poznańskiego Oddziału TML i KPW w składzie: Stanisław Łukasiewicz, Władysław Opiat, Włodzimierz Matkowski i Ryszard Piasek. Współpraca leszczyńskiego i poznańskiego Oddziałów Towarzystwa układa się znakomicie, czego wyrazem są wspólnie organizowane imprezy oraz  wieloletnie związki lwowskich działaczy Leszna i Poznania.
Opłatkowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością między innymi: Tomasz Malepszy pełniący już 4 kadencję funkcję prezydenta Miasta Leszna, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Rajewski, ks. prałat Konrad Kaczmarek – kapelan lwowiaków oraz Mieczysława Majsner – Prezesa LSM.
Po powitaniu uczestników spotkania i gości honorowych prezes leszczyńskiego Oddziału Towarzystwa Wiesław Marusza podsumował działalność Towarzystwa w 2011 r. Do znaczących osiągnięć Towarzystwa należą między innymi: zabawa karnawałowa wspólnie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP, dwa pikniki na polanie „Pod Trzema Dębami”, wycieczka na Kresy, 2 konkursy Gwary Lwowskiej i Poznańskiej, udział w Festiwalu Piosenki Kresowej w Górze, oraz przekazywanie zbieranych darów przez członków Stowarzyszenia patronackiej szkole w  Kowlu.
Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. prałata Konrada Kaczmarka wszyscy kolędowali,  łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia przy tradycyjnej lampce wina.
W imieniu  Towarzystwa Miłośników Lwowa z Poznania serdeczne życzenia dla wszystkich członków Towarzystwa w Lesznie oraz upominki przekazał wiceprezes Oddziału Stanisław Łukasiewicz; wśród nich znalazła się książka „Rodzina Kucharów„. (Rodzina Kucharów znalazła się również  w zbiorze „Arcylwowianie” Franciszka Smolki.) Warto zapoznać się z tym zestawieniem. https://lwowiacy.pl/wp-content/uploads/2017/03/plik_usinięty.png. Ludwik Kuchar (1865-1927) był twórcą muzyki do hymnu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (http://www.sokol.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=125).
Konsumpcji słodyczy i tradycyjnej kutii towarzyszyły występy Chóru VIOLA pod kierownictwem Grzegorza Adamczaka ze Świętochowy.
Zakończenie spotkania uświetnił pokaz filmów o Lwowie i Ziemi Świętej znakomitego podróżnika oraz  filmowca Ryszarda Piaska. O klasie jego twórczości świadczy fakt, że jest autorem ponad 130 filmów dokumentalnych i reportaży z najdalszych zakątków świata (http://www.ryszardpiasek.pl/). Wielu uczestników spotkania opłatkowego wykorzystało możliwość bezpośredniej rozmowy z twórcą filmów oraz zakupu prezentowanych filmów.
Urzekła nas rodzinna atmosfera tego opłatkowego spotkania w spółdzielczej Sali LSM. Wśród serdecznych życzeń leszczyńskich lwowiaków dla gości z Poznania nie zabrakło marzeń by i u Was na opłatku pojawili się Prezydent Miasta Poznania i Przewodniczący Rady Miejskiej, a może i prezesi choćby jednej z wielkich poznańskich spółdzielni? (http://leszno24.pl/Kutia_na_lwowskim_oplatku_%28zdjecia%29_,10259.html).

Władysław Opiat