POKOLENIE MILENIJNE

W związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski powstaje ruch społeczny pod nazwą POKOLENIE MILENIJNE. Działalność swą zainauguruje podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla w kościele p.w.  św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce,w niedzielę,13.12.2015 o godz.12.00.

Plan działalności ,,Pokolenia Milenijnego? wpisuje się w podstawowe cele obchodów jubileuszowych Chrztu Polski, jakimi są: rozbudzenie ducha miłości do Ojczyzny oraz twórcze podjęcie chrześcijańskiego dziejowego dziedzictwa.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się za Ojczyznę, jednocześnie poszerzać wiedzę o historii Polski!

Po Mszy św. będą podane wszelkie informacje o powstającym ruchu.

Katarzyna Kwinecka