WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

6 marca 2024 roku w siedzibie naszego Oddziału odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMLiKPW. Do pokoju 336 przybyli członkowie poznańskiego Oddziału, by wysłuchać sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wziąć udział w wyborze nowych władz.

Spośród ok. 70 członków poznańskiego Oddziału na wybory przybyło 27 osób. Jest to niestety smutny obraz naszej rzeczywistości. Z przyczyn naturalnych ubywają starsi członkowie, lecz nowych młodych niestety przybywa mało. Brakuje „nowych sił” do pracy, dlatego apelujemy do naszych członków oraz przyjaciół, by zachęcali swoich młodszych krewnych czy znajomych do wstępowania w nasze szeregi, bo jak wszyscy wiemy, dzieje się u nas dużo, nasza działalność mimo różnych trudności nie ustaje. Pokonujemy problemy i wywiązujemy się z zaplanowanych zadań. To przedstawiła w swoim sprawozdaniu prezes Katarzyna Kwinecka, także Stanisław Łukasiewicz opisując akcje charytatywne „Serce dla Lwowa” i ten temat przewijał się w dyskusji zebranych. Tak więc czekamy na młodych, prężnych kochających Kresy i tych, którzy chcą poznać Kresy. A o historii i kulturze Kresów dowiedzieć się mogą właśnie u nas.

Zebranie poprowadziła Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ostatniej kadencji przedstawiła prezes Katarzyna Kwinecka, która podkreśliła, że ostatnia kadencja przebiegała w bardzo trudnych warunkach, ze względu na pandemię i jej skutki. Mimo to Oddział działał i wykonywał swoje zadania nie gorzej jak przed pandemią.

Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Piotr Tuczyński, Sądu Koleżeńskiego Henryk Robak, a z Akcji Charytatywnych Stanisław Łukasiewicz, który kilku wyróżniającym się w ofiarności na rzecz Kresowian osobom wręczył podziękowania.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych jednomyślnie.

Zebrani podziękowali ustępującym władzom za pracę pełną poświęcenia. Ustępująca prezes Katarzyna Kwinecka za swą pracę i za doskonałe kierowanie Oddziałem otrzymała bukiet kwiatów.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do nowych władz, a następnie do głosowania.

Wybrano następujące osoby do:

Zarząd Oddziału

 1. Berezowska Maria
 2. Butowska Wanda
 3. Kwinecka Katarzyna
 4. Kołodziej Jacek
 5. Megger Igor
 6. Łukasiewicz Stanisław
 7. Polska Dorota
 8. Tuczyński Piotr
 9. Zawirska-Wojtasiak Renata

Rezerwowi: Markunina Maria, Sługocki Zygmunt, Mierzyński Jerzy

Komisja Rewizyjna

 1. Dradrach Tadeusz
 2. Kiersnowska-Tylewicz Aleksandra
 3. Wielebska Maria

Rezerwowi: Szpytko Marek, Kuleczka Ewa

Sąd Koleżeński

 1. Łączkowska Bożena
 2. Robak Henryk
 3. Wojtasiak Michał

Rezerwowi: Dobias-Kotkowska Bożena, Rezler Marek

Delegaci na zjazd krajowy : Kwinecka Katarzyna, Megger Igor, Łukasiewicz Stanisław,

Delegat rezerwowy Kołodziej Jacek

Na pierwszym zebraniu Zarządu nastąpi wybór prezesa, zastępców, przewodniczących oraz sekretarzy i ukonstytuowanie się nowych gremiów i władz, o czym powiadomimy na naszej stronie.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska

foto: Jacek Kołodziej