XIX DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU cz. III

Trzecia część Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu przebiegała w dwóch etapach: pierwsza część, organizowana przez nasz Oddział, w dniu 16 września odbyła się w Sali Kominkowej w Centrum Kultury Zamek. Poświęcona była 75. rocznicy zamordowania profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Nasze zaproszenie przyjęła prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok, która przedstawiła przebieg tragicznych wydarzeń sprzed 75 laty we Lwowie.

Prof. dr. hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką rozprawy habilitacyjnej z historii medycyny pt. ?Rola Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza w kształtowaniu polskiego modelu nauczania medycyny. Studia medyczne UJK w latach 1920-1939?. Jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (wcześniej: Akademia Medyczna) i kierownikiem Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich. Jest profesorem nadzwyczajny tej uczelni i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez dziesięć lat kierowała Zakładem Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki UWr. Jest dwukrotną laureatką nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wyróżnień uczelnianych. Nagrodzona została Złotym Krzyżem Zasługi w 2001r. Jest autorką 140 publikacji, w tym 3 monografii, 5 redakcji, 102 artykułów w czasopismach recenzowanych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych, recenzji do tytułu honoris causa i superrecenzji. Recenzowała ponad 100 prac naukowych, książek i artykułów, jest opiekunem 8 prac doktorskich i 182 prac magisterskich. Uczestniczyła w 95 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest członkiem wielu polskich oraz zagranicznych organizacji i towarzystw działających w obszarze historii medycyny i farmacji, m. in. Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Lokalnej Komisji Etycznej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Współpracuje z ośrodkami naukowymi na Litwie, Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji i Niemczech. Od lat prowadzi aktywną działalność społeczną. Była członkiem ZHP i rad szkolnych. Organizowała i pełniła opiekę nad 36 wakacyjnymi obozami młodzieżowymi. Koordynowała przygotowania do jubileuszu 60-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz 200-lecia nauczania medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Sala Kominkowa w CK Zamek zgromadziła wielu kresowian z naszego Oddziału oraz zaproszonych gości. Przybył dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grzegorz Wojtasz, przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Krystyna Liminowicz, Jan Jankowski z Polskiego Związku Niewidomych oraz redaktor Krystyna Wiśniewska ze Stowarzyszenia My 50+. Zebranych powitał prezes Stanisław Łukasiewicz, który nawiązał do tragicznej rocznicy bezprecedensowego mordu wybitnych lwowskich uczonych oraz ich rodzin i tych, którzy w tym czasie znajdowali się w ich domach, dokonanych przez SS, Gestapo i Żandarmerię Polową. Prof. W. Wojtkiewicz-Rok nakreśliła przebieg tragedii, jej przyczyny oraz konsekwencje dla nauki polskiej. Przedstawiła książkę swojego autorstwa ?Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie?, która jest historią Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu JK.

Po wykładzie wystąpił znany nam wszystkim Wojciech Habela, aktor krakowski, który wykonał szereg piosenek lwowskich, wyrecytował wiersze. Przy instrumencie klawiszowym towarzyszył mu prof. Paweł Bińkowski, pianista, teoretyk muzyki, pedagog. Wojciech Habela wprowadził nas w piękny, nostalgiczny, pełen wspomnień nastrój, którego nie przerwała nawet awaria prądu. Były piosenki i wiersze Jerzego Michotka, wiersze Kornela Makuszyńskiego i wielu innych autorów. Na koniec wszyscy zaśpiewali, że jakby się mieli urodzić znów, to tylko we Lwowie…

Drugi etap uroczystości, to organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego uroczystość poświęcona 77 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W sobotę 17 września b.r. odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Wzięły w nich udział organizację kresowe, patriotyczne, władze miasta i województwa, wojsko, młodzież szkolna. Uroczystości rozpoczęła Msza św. u o. o. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. Celebrowana była przez ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, który w homilii odniósł się do wydarzeń sprzed 77 laty. Po Mszy św. ulicami Poznania ruszył marsz pamięci. Uczestnicy przeszli pod pomnik Ułana, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, następnie pod pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. Tam wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przypomniał kontekst i rys historyczny bestialskiej agresji oraz odniósł się do bieżącej sytuacji politycznej. Zwrócił się również do licznie zgromadzonej na uroczystościach młodzieży. Po wystąpieniu Wojewody ekumeniczną modlitwę pod pomnikiem poprowadzili wspólnie kapelan Wojska Polskiego, pop, przedstawiciel gminy żydowskiej i poznański imam. Na zakończenie delegacje władz rządowych i samorządowych, organizacji i młodzieży złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Wśród nich była też delegacja naszego Towarzystwa z prezesem Stanisławem Łukasiewiczem.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, Jacek Kołodziej

foto: Jacek Kołodziej

prof. W. Wojtkiewicz-Rok i prezes St. Łukasiewicz Dyrektor Wydz. Spraw Obyw. i Cudzoz. Urze. Woj. Grzegorz Wojtasz i prezes St. Łukasiweicz Podziękowania dla prelegentki prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok i wiceprezes Janusz Furmaniuk Sala Kominkowa
Recital W. Habeli
Recital W. Habeli
Kościół o.o. Franciszkanów – homilię wygłasza ks. biskup Zdzisław Fortuniak Kościół o.o. Franciszkanów Orkiestra WP Sekretarz W. Butowska Uczestnicy Mszy św.
Poczty Sztandarowe
Poczty Sztandarowe
Wojewoda Zbigniew Hoffmano raz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich
Wojewoda Zbigniew Hoffman oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich
Pod Pomnikiem Ułana
Pod Pomnikiem Ułana
Ułani wielkopolscy
Ułani wielkopolscy
Senator Piotr Florek
Senator Piotr Florek
Poseł Tadeusz Dziuba
Poseł Tadeusz Dziuba
Przemarsz ulicami Poznania
Przemarsz ulicami Poznania
Wojewoda Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Zbigniew Hoffmann

DELEGACJE

TML i KPW Poznań
TML i KPW Poznań
Urząd Miasta
Urząd Miasta
Wojsko Polskie
Wojsko Polskie
Kombatanci
Kombatanci
Marian Osada
Marian Osada
Senat
Senat
Przedstawiciele Sybiraków i władz miasta
Przedstawiciele Sybiraków i władz miasta