ZEBRANIE ZARZĄDU 7 WRZEŚNIA 2016 r.

Kolejne najbliższe zebranie zarządu odbędzie się dnia 7 września 2016 r.

W programie:

– reklama działalności w mediach, informacje, artykuły sprawozdania itp.

– sprawy organizacyjne XIX Dni Lwowa i Kresów  w Poznaniu.

– wstępny przydział zadań i funkcji w Akcji Charytatywnej.

– informacja o wycieczce do Wrocławia.

– sprawy bieżące i różne w tym wniesione:

– sprawozdanie z pobytu w Nowym Rozdole

– informacja o składzie kapituły SEMPER FIDELIS

– informacja o liście rocznic, wydarzeń, świąt, itp., które towarzystwo powinno uczcić.

– inne wniesione

 

Prezes Stanisław Łukasiewicz