ZMARŁ DR ADAM TABORSKI

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 10 lipca br. zmarł dr weterynarii Adam Taborski – Lwowianin, były dyrektor poznańskiego ZOO, członek naszego Towarzystwa od 1989 roku, członek pierwszego oraz drugiego Zarządu poznańskiego Ooddziału w latach 1989-1995.

Adam Taborski urodził się 20.05.1927 r. we Lwowie, w którym spędził dzieciństwo i młode lata. W 1934 roku był świadkiem międzylądowania we Lwowie na zawodach samolotów turystycznych ?Challenge 34?, w których zwyciężył polski duet Pokrzywka-Bajan.

Adam Taborski studiował na wydziale weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Początkowo pracował jako asystent Zakładu Fizjologii Zwierząt tej uczelni, ale już od 1951 r. współpracował z wrocławskim ZOO przy organizacji ekspozycji bezkręgowców. Od 1953 do 1962 r. pracował we wrocławskim zoo jako lekarz weterynarii oraz pracownik naukowo-badawczy. Poza leczeniem zwierząt, zajmował się również ekspozycją bezkręgowców, ryb, płazów i gadów oraz drobnych ssaków. W 1960 r. przyczynił się do budowy pawilonu akwarium, który działa do dziś. W 1962 r. przeniesiony został służbowo do ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Początkowo pracował tam jako lekarz weterynarii, ale zajmował się też tworzeniem ekspozycji ryb i bezkręgowców. Rozpoczął specjalizację hodowlaną zakładając pierwszą ekspozycję gadów i drobnych ssaków, otworzył także akwaria słodkowodne i morskie. W 1968 r. powołany został na dyrektora poznańskiego ZOO. Był głównym projektantem, autorem koncepcji i scenariusza 113-hektarowego Nowego ZOO na Białej Górze (Malta) w Poznaniu, które otwarto dla zwiedzających w 1974 r. Wówczas też zwierzostan wzbogaca się o wiele wartościowych gatunków, takich jak orangutany sumatrzańskie, hipopotamy karłowate, pantery mgliste. ZOO otrzymuje także transporty zwierząt bezpośrednio z Afryki. Docierają wtedy pierwsze w historii ogrodu gepardy.

W 1982 r. Adam Taborski przeszedł na emeryturę. Lecz wkrótce rozpoczął też współpracę, jako konsultant i doradca naukowy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Był inspiratorem i opiekunem wielu prac magisterskich oraz autorem licznych publikacji tematycznie związanych z ogrodami zoologicznymi. Był członkiem Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych oraz Sekcji Herpetologicznej PTZOOL. Był także pierwszym przewodniczącym Komisji Patologii Zwierząt Nieudomowionych PTNW.

Za swe zasługi został odznaczony m.in. medalami Edukacji Narodowej, za Zasługi dla Oświaty, Ochrony Środowiska, Towarzystw Naukowych, Odznakami Honorowymi m. Poznania i Województwa Wielkopolskiego, Złotym Krzyżem Zasługi. W 2014 roku odznaczony został Złotą Odznaką TML i KPW, a w 2019 medalem 30-lecia TML i KPW który przyznano tym członkom, którzy są nimi od początku Towarzystwa tj. od 1989 roku.

Dr. Adam Taborski zmarł 10 lipca 2020 roku. Pochowany został 20 lipca w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym św. Rodziny we Wrocławiu.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd TML i KPW Oddział w Poznaniu