ZMARŁ MIROSŁAW ROWICKI (1953-2020)

Z głębokim żalem informujemy, że 9 lipca 2020 roku zmarł redaktor naczelny i założyciel Kuriera Galicyjskiego Mirosław Rowicki.

Mirosław Rowicki był założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym Kuriera Galicyjskiego, największej polskiej gazety na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach 1980-1981 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności KBM ?Warszawa- Zachód? i delegat na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym zmuszony do odejścia z pracy podjął działalność rzemieślniczą. Działał w podziemnych strukturach Solidarności, głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego. Przyjechał na Ukrainę jako przedsiębiorca w 2000 roku, lecz jego zamiłowanie do historii, Kresów, ziemi stanisławowskiej i lwowskiej nie pozwoliło mu ograniczać się jedynie do pracy. Pragnął stworzyć polską gazetę i na początku było to Z grodu Rewery wydawane w Stanisławowie, a Kurier Galicyjski ukazał się po raz pierwszy 15 sierpnia 2007 roku. Od tamtego czasu pismo ukazywało się regularnie. Z czasem rozrosło się do portalu, kanału TV, radia i studia filmowego.

Był też inicjatorem i wydawcą jedynego pisma dla dzieci w języku polskim na Ukrainie ?Polak Mały?. Prowadzony przez Mirosława Rowickiego ?Kurier Galicyjski? dostępny jest również w wersji elektronicznej. Portal www.kuriergalicyjski.com z powodzeniem pełni rolę internetowej gazety codziennej. ?Kurier Galicyjski? ma też własną ekipę telewizyjną Kurier Galicyjski TV i radiową. Między innymi od kilku lat w eterze jest nadawana audycja ?Na polskiej fali?, adresowana do Polaków w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie). Obecnie tworzone jest też radio internetowe z docelową ramówką 24h. Poza działalnością medialną Kurier Galicyjski z inicjatywy Mirosława Rowickiego podejmował też inne działania, jak np. organizacja wystaw, myślą przewodnią których było zbliżenie polsko-ukraińskie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa ?Piłsudski – Petlura?, pokazywana w wielu miastach Ukrainy i Polski. W ostatnich dniach odbyła się premiera kolejnej wystawy ?Ukraina ? Rewolucja Godności. Majdan w obiektywach polskich dziennikarzy?.

Mirosław Rowicki był inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego, organizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych. Był także wydawcą periodyku ?Wolni z Wolnymi? oraz inicjatorem powstania portalu będącego platformą medialną Klubu Galicyjskiego.
Do tradycji przeszły inicjowane przez Mirosława Rowickiego i Ihora Cependy, rektora NUP, współorganizowane przez ?Kurier Galicyjski? i Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku coroczne konferencje naukowe w Jaremczu, w których biorą udział naukowcy z obu stron granicy, znani publicyści, działacze gospodarczy i samorządowi. Na konferencjach w Jaremczu zawsze są obecni przedstawiciele polskiego i ukraińskiego MSZ, Ministerstwa Kultury oraz miejscowych władz. Ostatnio organizowane konferencje są próbą oceny stosunków polsko-ukraińskich w okresie minionego roku oraz perspektyw w latach następnych. Mirosław Rowicki działał też aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego, odbudowy dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze oraz budowy Centrum Spotkań Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie na Huculszczyźnie.

Za swe zasługi Mirosław Rowecki został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 roku.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TML i KPW