Zmarł nasz kolega Feliks Sikorski

nekrolog

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 listopada b.r. zmarł nasz Kolega

Feliks Sikorski

Członkiem naszego Oddziału został 28.01.1998 r. Od początku włączył się w działalność Towarzystwa wykorzystując swój talent fotograficzny.

Feliks Sikorski
Feliks Sikorski

Feliks Sikorski urodził się 20.11.1927 r. w Grodnie. Dzieciństwo spędził we Lwowie. W 1938 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Poznania, z którym związał się na zawsze. Pierwsze fotografie krajobrazów i ludzi zrobił tuż przed wybuchem wojny. Umiejętność tę wykorzystywał podczas okupacji na Kielecczyźnie, dokąd został wywieziony wraz z rodziną przez hitlerowców. Fotografowaniem zarabiał na życie. Po powrocie do Poznania, po wojnie, ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Od tego też czasu z całą pasją poświęcił się fotografowaniu. Od 1948 r. do końca istnienia w 1981 r. należał do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1995 r. był członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrodniczych. Podróżując fotografował krajobrazy, ludzi, zabytki, wieku krajów. Owocem tych podróży były wystawy m.in. w Poznaniu, Londynie i wielu miastach Wielkopolski.

Oglądając sfotografowane zabytki Lwowa ma się wrażenie, że chodzimy ulicami Miasta Semper Fidelis, czujemy jego atmosferę. Wystawa spotykała się z wielkim uznaniem, podziwiano kunszt Autora.

Feliks Sikorski przychodził na dyżury do Zamku prawie w każdą środę. Spotykał się z przyjaciółmi, brał udział w dyskusjach, planował wraz z nami kolejne przedsięwzięcia, które miał fotografować. Przez wszystkie lata przynależności do TML i KPW Oddział w Poznaniu, brał udział i fotografował wszelkie poczynania oddziału: Dni Lwowa w Poznaniu, uroczystości świąteczne, zapraszanych gości. Zachowało się bardzo dużo Jego zdjęć, które będą przypominać nam ich Autora. Za swe zasługi został odznaczony Złotą Odznaką TMLiKPW.

 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu junikowskim w kwaterze AK, dnia 10 listopada 2011 roku o godzinie 10:10.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia o godzinie 11:30 w kościele św. Michała Archanioła na poznańskim Łazarzu przy ul. Stolarskiej 7.