ŻYCZENIA OD KS. TADEUSZA ISAKOWICZA ZALESKIEGO

Wigilia 2019

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

                                                                                                      Łk 2, 10-11

Przeszło dwa tysiące lat temu, Mesjasz narodził się w Betlejem. Niech dziś, w Dzień Bożego Narodzenia, narodzi się na nowo – w nas wszystkich. Niech wzrasta w nas Miłością, Dobrem, Nadzieją i Wiarą.

Szanowni  Przyjaciele, niech dobro, które czynicie, podając rękę tym najsłabszym, którzy najbardziej jej potrzebują, wraca do Was, ze zdwojoną siłą A Nowonarodzony niech Błogosławi Wam, na każdy dzień, nadchodzącego Nowego Roku. W  imieniu  Podopiecznych, Pracowników, Wolontariuszy oraz Członków Władz Statutowych Fundacji im. Brata Alberta

Przewodniczący Rady Fundacji ? Jan Bujnowicz  

Prezes Zarządu  – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski