35 LAT TMLiKPW W LESZNIE

15 września odbyła się podniosła uroczystość obchodów 35 lecia oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Lesznie. Koncert Jubileuszowy zgromadził kilkaset(!) osób zainteresowanych muzyką kresową, ale i także kulturą czy historią Kresów. Wśród zgromadzonych liczne grono stanowili członkowie oddziału w Lesznie, a także przedstawiciele innych oddziałów.

Od wielu lat leszczyńskim oddziałem kieruje pan Wiesław Marusza – kresowiak z Brzeżan, który pomimo wieku, a także ubywających sił jak i członków w Towarzystwie nie poddaje się i działa dalej. Oddział w Lesznie nadal organizuje stałe spotkania członków, spotkania świąteczne, wyjazd towarzyski „grillowy” czy doroczny koncert. Przez wiele lat nasz oddział współpracował z Lesznem zarówno z dotychczasowym prezesem, jak i poprzednim, zmarłym w 2009 r. Januszem Ragankiewiczem, szczególnie w zakresie wymiany zespołów muzycznych, a oddział w Lesznie wielokrotnie wspierał naszą akcję charytatywną.

Niestety ze względów różnych, często związanych z działalnością kresową w tym samym czasie,  nasza delegacja nie mogła uczestniczyć w jubileuszu, dlatego tą drogą:

składamy na ręce pana Wiesława Maruszy –  prezesa oddziału TMLiKPW w Lesznie

gratulacje dla leszczyńskich Kresowiaków za wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania naszej zabranej Ojczyzny

na ziemi leszczyńskiej oraz wśród społeczeństwa

a także życzymy

dalszej owocnej pracy w realizacji celów statutowych naszego Towarzystwa.

W imieniu bratniego i geograficznie najbliższego oddziału TMLiKPW życzenia składa

Igor Megger – wiceprezes poznańskiego oddziału TMLiKPW