83 ROCZNICA UTWORZENIA PRZEZ WŁADZE ZSRR PIERWSZYCH OBOZÓW DLA POLSKICH OFICERÓW, ŻOŁNIERZY I POLICJANTÓW

23 września br., na zaproszenie Stowarzyszenia ,,KATYŃ” Poznań, delegacja naszego Towarzystwa wzięła udział w uroczystości 83. rocznicy uczczenia ofiar wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR. Uroczystość odbyła się w kaplicy św. Józefa w kościele p.w. Jana Kantego w Poznaniu. Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, który wygłosił przejmującą okolicznościową homilię, opisującą Golgotę Wschodu.
Obecne były liczne poczty sztandarowe, w tym wojska i policji.
Po mszy św. złożone zostały kwiaty pod ,,Tablicą pamięci mieszkańców województwa poznańskiego – ofiar ludobójstwa katyńskiego”.
Można było zwiedzić wystawę poświęconą powstańcom wielkopolskim, zamordowanym w Katyniu i innych miejscach kaźni. Wystawa w kościele p.w. Jana Kantego będzie wystawiona do niedzieli 25 września.

Tekst i foto: Prezes Poznańskiego Oddziału TMLiKPW Katarzyna Kwinecka