BIGOS NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKI

Towarzystwo Miłośników Wilna zaprasza nas:- na  „Bigos nowogródzko-wileński” z udziałem Zespołu Folklorystycznego Wielkopolanie –27 listopada godz. 16.00 w Auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 oraz  wystawy; 28 listopada godz. 11.00 na mszę św. w kościele Bożego Ciała; – 7 grudnia  (wtorek) godz. 17.00 – koncert „Studenci Akademii Muzycznej dla Wilnian” –  Aula Nova Akademii Muzycznej.
Łączę pozdrowienia
Wanda Butowska