DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN

2 października w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacji kresowych z okazji Dnia Jedności Kresowej. Do Katedry Poznańskiej przybyli członkowie poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które reprezentował prezes Ryszard Liminowicz oraz Krystyna Liminowiczowa, oraz Związek Sybiraków z prezesem Marianem Macutkiewiczem .

Obchody rozpoczęła msza św. w Katedrze Poznańskiej, którą odprawił i homilię wygłosił ks. prałat Jan Stanisławski. Modliliśmy się za Kresowian żyjących oraz za tych, którzy już odeszli. Modlitewne westchnienie Kresowian wygłosił prezes Marian Macutkiewicz:

Szczęśliwe to były czasy, życie w spokoju, wzajemnym zrozumieniu, świeciły przykładem patriotyzmu, miłości do Boga i ludzi. Zdrajca ze wschodu zburzył to wszystko. Po kresowej ziemi, z Ostrej Bramy leci dźwięk dzwonów na Anioł Pański, który uśmierzał ból, rozpacz i tęsknotę i niesie do Ciebie Panie nasze modlitwy płynące wśród kwiatów z łąk i pól, miast i miasteczek kresowych z nadzieją ludzi, że ty Boża Matko przyjmiesz westchnienia Kresowian, zesłańców, wygnańcówi Sybiraków i oddalisz od nas nasze troski i bóle…

Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

My Kresowianie wiemy, pamiętamy, że przetrwaliśmy i trwamy nadal z Twoją Łaską, może to dziś odczuwamy inaczej, ale w tym była i jest Twoja wola Panie i naszej Ostrobramskiej Matki, Matki Miłosierdzia… Zachowaj nas Boża Matko od nieszczęść i nienawiści, z którymi spotkaliśmy się w minionych latach i pozwól nam żyć spokojnie pod Twą opieką…

Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Boże wiemy, że my słabej wiary – upadamy – więc daj nam siłę w wytrwaniu w wierze chrześcijańskiej, którą nam dałeś ponad 2000 lat temu. Odnów cuda Twego Miłosierdzia – by Duch Św. mieszkał w naszych sercach, dialog znaleźli zwaśnieni, dłonie podali wrogowie, a władni Narodów służyli społeczeństwu, w tym i nam Kresowianom, byśmy byli jednością…

Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

Wspomnijmy słowa księdza J. Jarzębowskiego:

Siać miłość będziemy wśród burz i słot!

W zwycięski Ty prowadź nas szlak!

A gdy nam tchu ubędzie i mocy już brak

Do nieba pokieruj nasz lot!

Przed Twe oblicze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną i w Pokoju błogosław Polakom i Kresowianom Panie…

Szczęść Boże Kresowianom!!!

Podczas mszy św. stała kopia lwowskiej Matki Bożej Łaskawej, którą po mszy św. panowie przenieśli do bocznej kaplicy. To miejsce zajmuje aż do skończenia wojny na Ukrainie.

Po mszy św. przeszliśmy do salki przy probostwie, gdzie już czekały zastawione stoły. Pani prezes Katarzyna Kwinecka powitała zebranych, i przede wszystkim gości z Brzegu: dyrektora Muzeum Piastów Śląskich i Muzeum Kresów dra Andrzeja Peszko, Karolinę Jabłońską specjalistę ds gromadzenia i Huberta Tarkę archiwistę muzeum.

Wszyscy z uwagą słuchali wypowiedzi Pana Dyrektora na temat tworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Muzeum znajduje się w dawnym Gimnazjum Królewskim , którego historię oraz ludzi z nim związanych przedstawił ilustrując przeźroczami. Muzeum gromadzi wszelkie eksponaty związane z Kresami, ich kulturą i ludźmi. Nasz Oddział przekazał zbiory-kresowiana pozostałe po zmarłym profesorze Andrzeju Albrychcie. Po wypowiedziach dyr. Peszko rozpoczęła się dyskusja. Zebrani zadawali pytania, sami dzielili się informacjami na temat powiadanych przez siebie i innych zbiorów.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Goście z Brzegu zapraszali nas do odwiedzenia Muzeum.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej