Jubileusz 95 urodzin Ireny Kotowicz

W grudniu 2018 roku 95 urodziny obchodziła Irena Kotowicz, wieloletni redaktor naczelny ?Głosów Podolan?, prezes Klubu ?Podole?.

Irena Kotowicz urodziła się w grudniu 1923 roku we wsi Skorodyńce pow. Czortków w rodzinie nauczycieli. Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w Czortkowie. W czasie wojny wraz z mężem była zaangażowana w konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Organizacja ta przystąpiła później do AK tworząc wspólną organizację.

W 1944 r. wraz z mężem ucieka przed NKWD do Przemyśla, gdzie w 1946 r. została aresztowana przez UB. Po amnestii została zwolniona do domu. Przeniosła się wtedy do Poznania, gdzie ukończyła studia na kierunku psychologii klinicznej. Po ukończeniu studiów do przejścia na emeryturę pracowała w zawodzie na terenie Warszawy.

W 1989 roku wstąpiła do nowo utworzonego Towarzystwa Miłośników Lwowa oddział Warszawski, gdzie została członkiem Zarządu Oddziału. W 1993 r. była inicjatorem powołania klubu ?Podole? przy Warszawskim Oddziale TML, którego została prezesem i jest nim do dnia dzisiejszego.

W tym samym czasie organizuje także własne wydawnictwo ?Głosy Podolan? które wychodzi do dnia dzisiejszego w nakładzie 250 egzemplarzy (łącznie wyszło już ok. 150 numerów). Przez cały okres 25 lat redaktorem naczelnym jest Pani Irena. Prócz wydawania ?Głosów? które mają głównie charakter wspomnieniowy, ukazało się także z jej inicjatywy dziesięć numerów specjalnych – zeszytów naukowych na tematy Podola. Były to m. in.: ?Skałat?, ?Terroryzm na Podolu? czy ?Wysiedlenie?. Za swoją pracę Irena Kotowicz została wyróżniona wieloma medalami i odznaczeniami w tym Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci (2006 r.) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2013 r.)

Z okazji pięknego jubileuszu Poznański Oddział TML i KPW składa Pani Irenie najlepsze życzenia:

Niech nadchodzące lata będą dla Pani pełne optymizmu i radości, niech upływają w spokoju. Niech zdrowie zawsze dopisuje i dodaje siły do dalszego trwania i działania w pięknym dziele upamiętniania naszych Kresów a szczególnie Podola.

Igor Megger