JUBILEUSZ PANI BOŻENY ŁĄCZKOWSKIEJ

W dniu 6 września br. obchodziliśmy 90. urodziny pani Bożeny Łączkowskiej. W naszej siedzibie w CK Zamek zebrało się liczne grono przyjaciół pani Bożeny, którzy przyszli, by wraz z Nią świętować tak wspaniałą rocznicę urodzin. Były życzenia, kwiaty, szampan i wiele wzruszeń.

Bożena Łączkowska wybrana została na prezesa poznańskiego Oddziału 22 października 2003 r., ponownie 12 grudnia 2007 r. i 19 grudnia 2011 r. Do Towarzystwa należy od początku istnienia poznańskiego Oddziału. Przed wyborem na prezesa pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Bożena Łączkowska urodzona w Katowicach, dzieciństwo spędziła we Lwowie, jeszcze w czasie wojny przyjechała do Poznania, gdzie po wojnie ukończyła liceum i studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

W kierowanie Oddziałem włączyła się energicznie. We wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyła osobiście. Pod jej kierownictwem Oddział prężnie się rozwijał. Była delegatem Oddziału na zjazdy Towarzystwa. Dzięki jej staraniom wiele przedsięwzięć kończyło się sukcesem. Bożena Łączkowska każdego roku współorganizowała akcje charytatywne, wyjeżdżała z transportem darów do Lwowa i innych miast kresowych, osobiście uczestniczyła w przekazywaniu darów dzieciom z polskich oddziałów przedszkolnych i szkołach. W prace Oddziału włączyła także swoje dzieci i wnuki. Bożena Łączkowska ma pasję społecznikowską. W młodości poświęcała swój czas harcerstwu pełniąc różne funkcje od najniższych do stopnia hufcowej. Uprawiała wyczynowo sport, była w czołówce Polski we florecie kobiet. Stworzyła piękną, kochającą się rodzinę. Jest troskliwą żoną, matką pięciorga dzieci, babcią i prababcią. Jest głęboko wierzącą katoliczką i szczerą patriotką przedkładającą ciche czyny nad puste i hałaśliwe słowa. W skromności prowadzi na szeroką skalę działalność charytatywną pomagając rzeczywiście potrzebującym. Cechy te starała się wykorzystywać także jako prezes naszego Towarzystwa dając wszystkim przykład. Obecnie po rezygnacji z funkcji prezesa dalej działa w Towarzystwie, zajmuje się sprowadzaniem i rozprowadzaniem prasy kresowej. Zarząd poznańskiego Oddziału TMLiKPW przyznał Jej tytuł HONOROWEGO PREZESA . Jej córka Katarzyna Kwinecka poszła w ślady Mamy, wybrana została do Zarządu poznańskiego Oddziału i pełni funkcję prezesa, czerpiąc z doświadczeń swojej Mamy.

Za swą pracę na rzecz Towarzystwa, w uznaniu zasług, Bożena Łączkowska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym jej przez Prezydenta RP oraz Złotą odznaką Towarzystwa.

Podczas jubileuszowego spotkania były wspomnienia, rozmowy o dalszej działalności Oddziału o planach na najbliższe miesiące. Atmosfera była niezwykła, ponieważ humor wszystkim dopisywał, no i przyszło wiele osób, których dawno u nas nie było. Pani Bożena była wzruszona życzliwością obecnych, kwiatami i toastami. Buły słodycze i oczywiście tort urodzinowy.

I właśnie tego dnia nasz Oddział przyjął niezwykłych gości: przyjechała z Kaliforni pani Magdalena Alexiewicz, córka pierwszego prezesa naszego Oddziału prof. Andrzeja Alexiewicza, jej koleżanka ze studiów Anna Szarafińska, Joanna Potocka z d. Krysik z córką Anastazją Potocką, krewne Zofii Orliczowej, żony sławnego lwowskiego i poznańskiego matematyka prof. Władysława Orlicza, oraz Mariusz Mayer krewny lwowianki Teresy Leny Mayer. Goście przysłuchiwali się wspomnieniom o prof. Alexiewiczu, podziwiali wielość działań Oddziału na najbliższą przyszłość. O prof. Andrzeju Alexiewiczu wiele osób, które są z nami od początku istnienia Towarzystwa, dobrze pamięta i życzliwie wspomina. Wspominaliśmy także tych, którzy już odeszli.

Pani Bożena Łączkowska za naszym pośrednictwem serdecznie dziękuje wszystkim za życzenia, pamięć i wspaniałe kwiaty.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska

foto: Hanna Dobias-Telesińska, Katarzyna Kwinecka