NOWE WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW

Podczas zebrania 13 marca 2024 r. spośród wybranego zarządu wyłoniono prezydium:

Prezes:  Katarzyna Kwinecka 

Wiceprezesi:  Igor Megger, Wanda Butowska

Skarbnik:

Sekretarz: Maria Berezowska-Kaniewska

Członkowie zarządu: Jacek Kołodziej,  Marta Markunina, Dorota Polska, Piotr Tuczyński, Renata Zawirska-Wojtasiak.

Nie wybrano skarbnika z powodu braku osoby chętnej do objęcia tej funkcji.

W związku z tym zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego w celu wyboru członka zarządu, który zgodzi się objąć funkcję skarbnika Oddziału.

Termin zebrania:  3 kwietnia,  godz. 16.45 (17.00 drugi termin) w siedzibie w p. 336.

Zaraz po zebraniu wyborczym – Spotkanie Wielkanocne (ok. 17.15). 

wiceprezes Wanda Butowska