NOWY ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA I SĄD KOLEŻEŃSKI

8 stycznia ukonstytuował się nowy Zarząd naszego Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Zebrani podziękowali ustępującemu prezesowi Stanisławowi Łukasiewiczowi za dotychczasową pracę. Kandydaturę nowego prezesa zgłosił prowadzący zebranie Jacek Kołodziej. Przez aklamację wybrano Katarzynę Kwinecką. Po dyskusjach wybrano i zaakceptowano skład Zarządu na lata 2020-2023, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Zarząd::

Katarzyna Kwinecka.- prezes

Janusz Furmaniuk – wiceprezes

Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz – wiceprezes

Wanda Butowska – sekretarz Renata Zawirska Wojtasiak.

Skarbnik ? jeszcze nie wybrany

Członkowie Zarządu:

Jacek Kołodziej,

Marta Markunina,

Igor Megger

Michał Wojtasiak

Renata Zawirska-Wojtasiak

Komisja Rewizyjna:

Piotr Tuczyński – przewodniczący

Stanisław Łukasiewicz

Maria Wielebska

Dorota Polska (zastępca)

Sąd Koleżeński:

Henryk Robak – przewodniczący

Bożena Dobias Kotkowska – sekretarz

Józef Wysoczański

Andrzej Kuczyński (zastępca).

Nowym władzom życzymy pomyślnej pracy na rzecz Towarzystwa.

Tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej