PORTRET Z WIERSZY I PAMIĘCI. GRUPA POETYCKA WOŁYŃ

17 listopada zostaliśmy zaproszeni przez Profesora Lecha W. Szajdaka, członka naszego Towarzystwa, na otwarcie wystawy w Pałacu Działyńskich ?Portret z Wierszy i Pamięci. Grupa Poetycka Wołyń?. Wystawa przygotowana przez prof. dra Lecha W. Szajdaka, syna współzałożyciela grupy oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Wprowadzeniem do ekspozycji było spotkanie w Sali Złotej podczas którego prof. Szajdak przedstawił kolejno poetów tworzących grupę: Czesław Janczarski. Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak, Zygmunt Rumel, Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Władysław Milczarek, Stefan Bardczak, Bazyli Podmajstrowicz. Po każdej prezentacji Aleksander Machalica, aktor Teatru Nowego, odczytał wiersz wybranego autora. W dalszej części spotkania prelegent zapoznał gości z wojenną ?wędrówką? swojego ojca ? Stefana ? po świecie: Wielkopolska ? Wołyń ? Syberia ? Europa ? Środa Wlkp. (mapka).

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie prof. Izoldy Kiec, która zainteresowała zebranych twórczością jedynej kobiety grupy ? Zuzanny Ginczanki. Poetka zginęła młodo, w 1944 r., a jednak zostawiła znaczący ślad w literaturze.

Podczas spotkania zgromadzeni w ramach promocji otrzymali tomiki Antologii Poezji Grupy Poetyckiej ?Wołyń? opracowanej przez Lecha Wojciecha Szajdaka.

tekst i foto: Wanda Butowska