Ś.P. MARIA SIKORZYŃSKA

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej koleżanki – członkini kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan”, pani Marii Sikorzyńskiej, wieloletniej sekretarz warszawskiego Klubu „Podole”, członka zarządu Stołecznego Oddziału TMLiKPW oraz warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Naszemu korektorowi, panu Piotrowi Rudzkiemu oraz rodzinie Zmarłej w imieniu Kolegium Redakcyjnego składam najgłębsze kondolencje

Igor Megger – Redaktor Naczelny „Głosów Podolan”

Maria Sikorzyńska urodziła się w rodzinie kresowej, zdobyła wykształcenie wyższe techniczne. Po przejściu na emeryturę czynnie zaangażowała się w ruch kresowy. Pełniła m. in. funkcję sekretarza w zarządzie Warszawskiego oddziału TMLiKPW oraz członka komisji rewizyjnej warszawskiej „Rodziny Katyńskiej”. Najpełniej zaangażowała się w działalność „Klubu Podole”, którego członkiem była od 1997 roku. Przez lata zajmowała się organizacją zebrań klubowych oraz kontaktów z członkami. Przez szereg lat, aż do jego likwidacji, była sekretarzem Klubu. To na niej spoczął także smutny obowiązek likwidacji Klubu w lutym 2022 roku z powodu topniejącej frekwencji i braku perspektyw do egzystencji.

Na początku 2021 roku, po śmierci pani Ireny Kotowicz i przeniesieniu tytułu z Warszawy do Poznania, Maria Sikorzyńska weszła w skład nowego kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan” jako przedstawiciel przekazującego wydawanie biuletynu Poznańskiemu Oddziałowi TMLiKPW – „Klubu Podole”. W redakcji pełniła funkcję „łącznika” między redakcją a warszawskimi prenumeratorami, nie tylko tymi zrzeszonymi w „Klubie Podole”. Brała aktywny udział w zabezpieczaniu dokumentów redakcyjnych i klubowych po śmierci pani Kotowicz. Zmarła była autorką szeregu artykułów z życia Klubu, oraz z życia warszawskich kresowian. Niestety, nie udało nam już się spotkać na corocznym Zjeździe Czortkowian, ani na planowanym spotkaniu w związku z 30-leciem naszego Biuletynu.

Maria Sikorzyńska zmarła w 85 roku życia, 17 lipca br. w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 lipca o godz. 13.00 na cmentarzu północnym w Warszawie.

Cześć Jej Pamięci!