UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY REŻIMU KOMUNISTYCZNEGO

Szanowni Państwo,

w kontekście zbliżającej się daty uroczystości upamiętniającej Ofiary reżimu komunistycznego chciałabym Państwa poinformować o ustaleniach dotyczących tegorocznego kształtu tego wydarzenia.

Jak Państwo pamiętają uroczystość ta odbywała się co roku w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 33 w Poznaniu. Po zakończeniu spotkania w szkole następował uroczysty przemarsz pod tablicę pamiątkową znajdującą się przy ulicy Jarochowskiego ? na budynku szpitala Św. Rodziny. Przy tablicy na ulicy Jarochowskiego organizowaliśmy krótką uroczystość okolicznościową zakończoną ceremonią składania wieńców.

W wyniku rozmów z współorganizatorami uroczystości: Prezesem Wielkopolskiego Oddziału  Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, panem Zenonem Wechmannem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 33 w Poznaniu, panem Danielem Banaszewskim, odstąpiliśmy od  zorganizowania tradycyjnej uroczystości z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli środowisk kombatanckich. Decyzja ta podyktowana była z jednej strony obostrzeniami sanitarnymi związanymi z pandemią SARS-Cov-2, które dotyczą także szkół i instytucji oświatowych a z drugiej strony trwającym obecnie remontem jezdni, chodników
i pracami drogowymi w ciągu ulicy Jarochowskiego.

W miejsce tradycyjnych obchodów w tym roku wspomnimy Ofiary Reżimu Komunistycznego 24 września br. organizując dla grupy uczniów w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 33 tzw. żywą lekcję historii z udziałem Pana Prezesa Zenona Wechmanna. Po zakończeniu tego spotkania Prezes Wechmann, przedstawiciele szkoły, władz miejskich i szpitala im. Św. Rodziny złożą wspólną wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową na ul. Jarochowskiego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie powyższych wyjaśnień Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi, Panu Staroście oraz środowiskom kombatanckim zrzeszonym w ramach Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Licząc na zrozumienie w powyższej sprawie pozostaję z wyrazami szacunku.

Joanna Skrzypek

Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
Szef Protokołu Dyplomatycznego