WIZYTA KONSULA HONOROWEGO UKRAINY W POZNANIU

W dniu 8 sierpnia b.r. na zaproszenie Zarządu odwiedził nas Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu, prezes  Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina pan Witold Horowski oraz wiceprezes Stowarzyszenia pan Ryszard Kupidura.

Obecny Konsul jest następcą i kontynuatorem misji zmarłego w 2011 r. swego ojca Łukasza Horowskiego, który także pełnił powyższe funkcje.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Zebrani zadawali wiele pytań gościom, którzy przybliżyli nam działalność Stowarzyszenia, rolę Konsula Honorowego oraz plany swej działalności. Były także pytania i dyskusja dotycząca bolesnej historii polsko-ukraińskiej i obecnego trudnego położenia Polaków na Ukrainie. Rozmawiano na różne tematy związane z obecną Ukrainą i Polską, nie pominięto tematu „EURO 2012”.

Goście interesowali się działalnością naszego Oddziału i planami na przyszłość. Z uwagą słuchali o akcjach charytatywnych przez nas organizowanych, o wydawnictwach i  imprezach, jakie corocznie nasz Oddział organizuje. Pani prezes Bożena Łączkowska zaprosiła gości oraz członków Stowarzyszenia na XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, przekazała nasze wydawnictwo „Wielkopolanie dla Kresów Południowo-Wschodnich” oraz folder na wystawę fotograficzną „Lwów po 750 latach”.

Dodaj komentarz