WOKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO, DZIEŁA JEGO ŻYCIA I PONADCZASOWEGO DZIEDZICTWA

Szanowni Lwowiacy,

przekazuję zaproszenie na konferencję poświęconą Wielkopolaninowi przekazane nam przez prof. Lecha Szajdaka.

Konferencja „Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa” odbędzie się w Szreniawie w dniach 25 – 26 kwietnia 2023 r.

Szczegóły poniżej.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W. Butowska

Program konferencji
„Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa”

Dzień pierwszy – 25 kwietnia 2023 r.

8.30-9.00 – rejestracja uczestników
9:00 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości przez dyrektora dr. Jana Maćkowiaka i prezydenta Mariana Króla.
9:30 – Początek obrad

Panek I Hipolit Cegielski – wzorowy organicznik i jeden z najwybitniejszych mieszkańców XIX wiecznego Poznania
9:30-9.50 – prof. dr hab. Grzegorz Łukomski „Hipolit Cegielski (1813-1868). W przestrzeni pracy organicznej oraz industrializacji”.

9.50-10:10 – prof. UEP Filip Kaczmarek „Hipolit Cegielski a świat nauki”

10.10-10.30 – Grażyna Zaliwska „Hipolit Cegielski – Droga obowiązki, honoru, cnoty i popędów szlachetnych- Materiały źródłowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu”.

10.50-11.10 – Hanna Ignatowicz „Prywatne życie Hipolita Cegielskiego”.

11:30-11:50 – Robert Kiszkurno „Postać doktora Hipolita Cegielskiego w topografii historyczno-turystycznej miasta Poznania””

11.50-12.30 – Przerwa na kawę

Panel II Produkcja maszyn rolniczych w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku
12:30-12:50 – prof. WSZiB Olaf Bergmann „Pierwsze lata działalności Handlu żelaza Hipolita Cegielskiego w świetle ogłoszeń i reklam w wielkopolskiej prasie”
12.50-13.10 – Katarzyna Zielińska „Od Składu Żelaza do Fabryki H.Cegielskiego. Materiały Źródłowe w Archiwum Państwowym w Poznaniu”.

13.10-13:30 – Rafał Cierzniak „Obiekty HCPw zbiorach MNR”

13.30-13.50 – Agnieszka Floryszczak, Michał Senger „HCP w Archiwum Ikonograficznym i Archiwum Naukowym MNR”

13.50-14.10 – dr Mariusz Niestrawski „Zapomniany konkurent . Zarys dziejów Fabryki Maszyn RolniczychNitsche i Sp.oraz produkty tejże fabryki w zbiorach MNR”

13.50-14.20 – Zwiedzanie wystawy planszowej „HCP – poznańska legenda”
14:40-15:20 – Spacer szlakiem HCP w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie
15:00-16:15 – Przerwa obiadowa

Panel III Wojskowa i wojenna historia HCP
16:30-16:50 – ikołaj Kek „Spuścizna militarna Zakładów Hipolita Cegielskiego – wybrane przykłady”
16.50-17.10 – dr Bogumił Rudawski „DWM w latach 1939-1945”

17.10-17.30 – dr Michał Krzyżaniak „Alianckie bombardowania DWMw czasie II wojny światowej”

17:30 – Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

Dzień drugi – 26 kwietnia 2023 r.

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników
9:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

Panel IV Historia HCP po 1945 roku

9.00-9.20 – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak „Od zakładów Cegielskiego do ZISPO i z powrotem”

9.20-9.40 – Paweł Drzymała „Funkcjonowanie jednostek UB bezpośrednio na terenie HCP (ZISPO) w okresie stalinowskim”.

9.40-10.00 prof. UAM Jan Miłosz „Zakłady HCP w latach 50. i 70. XX wieku”

10.00-10.20 – dr Dariusz Grala „Zakłady H.Cegielskiego podczas transformacji ustrojowej Polski. Analiza przemian własnościowych i strukturalnych oraz wyników finansowych w latach 1990-2020”

10:20-11:00 – Przerwa na kawę

Panel V HCP dumą polskiego przemysłu ciężkiego

11.00-11.20 – prof. PP inż Łukasz Rymaniak „Profil produkcji HCP po 1945 roku”

11.20-11.40 -prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki „O silnikach cieplnych”

11.40-12.00 – Krzysztof Zalewski „H.Cegielski – Poznań S.A.”

12.20-12.40- dr inż. Maciej Andrzejewski „Fabryka Pojazdów Szynowych – historia i perspektywy produkcji”

12:40-13:30 – Przerwa na kawę


Panel VI Ponadczasowe dziedzictwo Hipolita Cegielskiego

13.30-13.50 – prof. drhab. Marek Ziółkowski „Etos Wielkopolan. Ciągłość i zmiana.”

13.50 – 14.10 – prof. dr hab. Waldemar Łazuga „Czy Wielkopolską rządzą trumny Karola Marcinkowskiego i Hipolita Cegielskiego?”

14.10 -14.30 – Dominik Górny „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jako przykład realizacji współczesnej idei pracy organicznej”
14:30 – Dyskusja i zakończenie obrad
15:00-16:00 – Lancz dla uczestników konferencji