WYCIECZKA NA KRESY

Z okazji 25. lecia naszego Oddziału planowana jest wycieczka na Kresy.

Termin: 30.05. – 04.06.2014 r.

 

Ramowy program wycieczki:

 

1. DZIEŃ

Ok. 400 Poznań – spotkanie uczestników i wyjazd na trasę wycieczki. Przejazd w kierunku przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska, obiad na trasie przejazdu. Przekroczenie granicy, przejazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

 

2. DZIEŃ

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na trasę zwiedzania: Olesko – zamek Daniłowiczów i Sobieskich, pomnik armii konnej S. Budionnego. Podhorce – pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, dawna karczma. Poczajów – zespół budynków Ławry Poczajowskiej – prawosławne sanktuarium z Cudowną Ikoną i podziemnymi świątyniami. Krzemieniec – wejście na Górę Królowej Bony – obejrzenie ruin zamku i panoramy miasta, zespół zabudowań d. Liceum Krzemienieckiego z kościołem, Dwaj Bracia. Zakwaterowanie w hotelu w Poczajowie. Obiadokolacja, nocleg.

 

3. DZIEŃ

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na trasę zwiedzania: Wiśniowiec – zamek Wiśniowieckich, park krajobrazowy. Zbaraż – zamek i zespół klasztorny bernardynów. Skałat – pozostałości zamku XVII w. Husiatyn – cerkiew św. Onufrego z XVI w., synagoga, klasztor bernardynów. Skała Podolska – ruiny zamku Lanckorońskich z XVI w. Przyjazd do Kamieńca Podolskiego, obiadokolacja. Zakwaterowanie, nocleg.

4. DZIEŃ

Śniadanie. Zwiedzanie Kamieńca Podolskiego – zamek-twierdza, Brama Polska, ratusz na Rynku Polskim, katedra rzymskokatolicka śś. Piotra i Pawła, Studnia Ormiańska, zespół klasztorny dominikanów. Wyjazd na trasę: Chocim (zamek – twierdza) – Okopy Świętej Trójcy – widoki na doliny Dniestru i Zbrucza, Brama Kamieniecka, ruiny kamiennego kościoła Św. Trójcy. Bakota (dawne miasto zatopione w latach 60-tych, rozlewisko Dniestru), wykuty w skale XI-wieczny klasztor. Powrót do Kamieńca Podolskiego. Obiadokolacja, nocleg.

 

5. DZIEŃ

Ok. 700 Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Lwowa. Spotkanie z przewodnikiem, spacer po Starym Mieście: Wały Gubernatorskie, Baszta Prochowa, pomnik Fedorowa, Arsenał Miejski, ul. Ruska, rynek: studnie, kamieniczki, ratusz, Plac Mariacki, pomnik A. Mickiewicza, Uniwersytet J. Kazimierza, dom Cztery Pory Roku, kamienice kupieckie. Zwiedzanie cerkwi Wołoskiej, katedry łacińskiej, kaplicy Boimów. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska – zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej. Zwiedzanie budynku opery lwowskiej. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

 

6. DZIEŃ

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na Starym Mieście do dyspozycji uczestników. Ok. 1230 obiad, wyjazd w drogę powrotną do Polski przez przejście graniczne Rawa Ruska – Hrebenne. Przyjazd do miejsc wsiadania w godzinach nocnych.

 

 

ŚWIADCZENIA:

– noclegi w hotelu 3* (pokoje 2 – 3-osobowe z łazienkami);

– wyżywienie zgodne z programem (5 x śniadanie, 2 x obiad, 4 x obiadokolacja);

– opiekę pilota;

– usługi przewodnika;

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;

– opłaty graniczne i miejscowe;

– ubezpieczenie NNW, KL;

*autokar  z obsadą 2 kierowców    WC-BAR-DVD-KL

CENA:    1.390,- zł.    autokar na 44 osoby

UWAGI:

– pokój 1-os. za dopłatą +300 zł;

każdy z uczestników musi posiadać ważny paszport;

– program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów może ulec zmianie.

Chętni mogą zgłaszać się w dniach dyżurów do siedziby poznańskiego Oddziału TML i KPW.