WYCIECZKA NA KRESY

WYCIECZKA NA KRESY

Z OKAZJI XXV-LECIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA

I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH W POZNANIU

ŻÓŁKIEW – KRZEMIENIEC – LWÓW

 

 Ramowy program wycieczki

1. DZIEŃ   31. 05. 2014 (SOBOTA)

Ok. 04:00 Poznań: spotkanie Uczestników i wyjazd na trasę wycieczki. Przejazd w kierunku przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska, obiad na trasie przejazdu. Przekroczenie granicy, przejazd do ŻÓŁKWI – kościół Św. Wawrzyńca, synagoga, kościół Dominikanów, zamek, Brama Krakowska i Zwierzyniecka * zakwaterowanie w hotelu, * obiadokolacja * nocleg.

2. DZIEŃ   01. 06. 2014 (NIEDZIELA)

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na trasę zwiedzania: OLESKO – zamek Daniłowiczów i Sobieskich  PODHORCE – pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, dawna karczma. POCZAJÓW – zespół budynków Ławry Poczajowskiej – prawosławne sanktuarium z Cudowną Ikoną i podziemnymi świątyniami. KRZEMIENIEC – wejście na Górę Królowej Bony – obejrzenie ruin zamku i panoramy miasta, zespół zabudowań d. Liceum Krzemienieckiego z kościołem, Dwaj Bracia, Muzeum Juliusza Słowackiego *. zakwaterowanie w hotelu w Krzemieńcu* . Obiadokolacja *  nocleg.

3. DZIEŃ   02. 06. 2014 (PONIEDZIAŁEK)

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na trasę zwiedzania: WIŚNIOWIEC – zamek Wiśniowieckich, park krajobrazowy. ZBARAŻ – zamek i zespół klasztorny bernardynów. SKAŁAT – pozostałości zamku XVII w. HUSIATYN – cerkiew św. Onufrego z XVI w., synagoga, klasztor bernardynów. SKAŁA PODOLSKA – ruiny zamku Lanckorońskich z XVI w. *  Przyjazd do KAMIEŃCA PODOLSKIEGO, obiadokolacja.  * Zakwaterowanie *  nocleg.

4. DZIEŃ  03. 06. 2014 (WTOREK)

Śniadanie. Zwiedzanie KAMIEŃCA PODOLSKIEGO – zamek-twierdza, Brama Stefana Batorego, Brama Polska, ratusz na Rynku Polskim, katedra rzymskokatolicka śś. Piotra i Pawła, Studnia Ormiańska, zespół klasztorny dominikanów, kościół Trynitarzy, Mosty Turecki * OKOPY ŚWIĘTEJ TRÓJCY– widoki na doliny Dniestru i Zbrucza, Brama Kamieniecka, ruiny kamiennego kościoła Św. Trójcy * CHOCIM – zamek-twierdza * Powrót do Kamieńca Podolskiego. * obiadokolacja *  nocleg.

5.DZIEŃ  04. 06. 2014 (ŚRODA)

Śniadanie, JAZŁOWIEC (klasztor Sióstr Niepokalanej) * BUCZACZ (Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej, ratusz, ruiny zamku), * STANISŁAWÓW (Ratusz, Fara, katedra Greckokatolicka Zmartwychwstania, kościół jezuitów, kościół Ormiański),   * obiadokolacja * nocleg

6. DZIEŃ  05. 06. 2014 (CZWARTEK)

godz. 07:00 Śniadanie * zwiedzanie LWOWA. * spotkanie z przewodnikiem, spacer po Starym Mieście: Wały Gubernatorskie, Baszta Prochowa, pomnik Fedorowa, Arsenał Miejski, ul. Ruska, rynek: studnie, kamieniczki, ratusz, Plac Mariacki, pomnik A. Mickiewicza, Uniwersytet J. Kazimierza, dom Cztery Pory Roku, kamienice kupieckie. Zwiedzanie cerkwi Wołoskiej, katedry łacińskiej, kaplicy Boimów. Spacer zabytkowymi uliczkami Lwowa m.in. dzielnica ormiańska – zwiedzanie zespołu katedry ormiańskiej. Zwiedzanie budynku opery lwowskiej * obiadokolacja *  nocleg.

7. DZIEŃ  06. 06. 2014 (PIĄTEK)

Śniadanie * wykwaterowanie. Czas wolny na Starym Mieście do dyspozycji uczestników. ok. 12:30 obiad, wyjazd w drogę powrotną do Polski przez przejście graniczne Rawa Ruska – Hrebenne. * przyjazd do miejsc wsiadania w godzinach nocnych.

ŚWIADCZENIA:

Zakwaterowanie:  hotele ***,  pok. 2,3-osob. z łazienkami

1 x nocleg – Żółkiew 

1 x nocleg – Krzemieniec (pensjonat) 

2 x nocleg – Kamieniec Podolski 

2 x nocleg – Lwów  

Wyżywienie:

6 śniadań, 5 obiadokolacji,  2 obiady

Pilot – na czas trwania wycieczki

Przewodnik po Ukrainie

Bilety wstępu: Olesko, Poczajów, Wiśniowiec – zamek,  Zbaraż – zamek, Kamieniec Podolski – twierdza, Chocim – zamek, Lwów – kaplica Boimów, katedra ormiańska, opera lwowska

Autokar – BAR-DVD-WC-KL

Opłata wjazdowa

Ubezpieczenie KL – 10 tys. Euro, – NNW – 7 tys. pln,  do 800,- zł.  – bagaż

CENA:          1.440,- zł.    x      40 osób

1.500,- zł.    x      36 osób

UWAGI:

1. W Poczajowie każda Pani musi mięć długą spódnice i chustkę  na głowie

2. Wybierając się na Ukrainę każdy musi mieć ważny paszport

3. Pokoje jednoosobowe dodatkowo płatne

Zapisy na wycieczkę  do końca października (liczba miejsc ograniczona: 36 lub 40 os. – decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wszchodnich. Zgłoszenia i płatności przyjmuje Włodzimierz Matkowski w każdą środę w siedzibie Towarzystwa w CK Zamek ul. Św. Marcin pok. 336, w godzinach 16.00 – 17.00. Wpisowe 100,- zł. Przy zapisie prosimy podać nr telefonu, pod którym będzie można ustalać szczegóły odnośnie wyjazdu.

Płatności można rozłożyć na raty, płatne także przelewem na konto: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455. W tytule prosimy podać ,,Wycieczka na Kresy” oraz swoje imię i nazwisko.

1 rata do końca XII 2013 r. –  300,- zł.
2 rata do końca II 2014 r. – 300,- zł. (lub 500,- zł , do wyboru)
3 rata do końca IV 2014 r. – 800,- zł. (albo odpowiednio 600,- zł.)
Raty wyliczone są dla ceny wycieczki przy 36 osobach (1.500,- zł). W przypadku zgłoszenia 40 osób, ostatnia rata będzie mniejsza o 60,- zł.

 

ŻYCZYMY UDANEJ WYCIECZKI

I WIELU MIŁYCH WRAŻEŃ