X KONGRES REGIONALISTÓW W BYDGOSZCZY 11 – 13 IX 2014 r.

X Kongres Regionalistów w Bydgoszczy w dniach 11-13 IX br. odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Po przyjeździe do Bydgoszczy zostaliśmy zakwaterowani w akademiku, gdzie przyjmowała nas p. Bogna Derkowska-Kotkowska z sekretariatu Komitetu Organizacyjnego. Otrzymaliśmy identyfikatory i książkę z programem Kongresu natomiast od nas podarowałam jej kilka biuletynów poznańskiego Oddziału TML i KPW, kartki pocztowe z Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, zakładki i kartki z koziołkami z Muzeum Sienkiewicza.
Dzień 11 września zaczął się od zwiedzania Bydgoszczy w wybranych przez uczestników tematach. Ja uczestniczyłam w zwiedzaniu muzeów i tam też zostawiałam nasze foldery oraz podarowałam je tym, którzy z nami byli.
O godz. 12.00 odprawiona została msza św. w katedrze św. Marcina i Mikołaja oraz w sanktuarium M. B. Pięknej Miłości koncelebrowana przez J. E. ks. bpa Jana Tyrawę. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski z Uniwersytetu kard. St. Wyszyńskiego. W katedrze także zostawiłam kartki wydane przez nasz Oddział oraz z królem Janem Kazimierzem.
Obiad jedliśmy w hotelu „Pod Orłem”, gdzie kiedyś przebywał sam marszałek Józef Piłsudski i marszałek Rydz-Śmigły a także Artur Rubinstein. Po obiedzie pod pomnikiem złożyliśmy hołd pomordowanym Polakom w 1939 r.
O godz. 17.00 w Operze Nova odbyła się uroczysta inauguracja, czyli przemówienia i odznaczenia. Koncertował zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” i orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego. Tutaj też była kolacja, potem przejazd do miejsca zakwaterowania.
W piątek 12 września odbyła się konferencja kongresu złożona z pięciu sesji, bardzo treściwa i bogata, co zawarte jest w książce, którą otrzymaliśmy. Następnie o godz. 17.00 była kolacja i tort urodzinowy – duży z herbem Bydgoszczy.  O godz. 18.20 udaliśmy się na koncert do Filharmonii Pomorskiej. W programie było Requiem „Missa pro defuntis” Romana Maciejewskiego – wspaniałe dzieło wykonane przez około 150 osób, przez chór Filharmonii Narodowej z Warszawy. Po koncercie, vis a vis Filharmonii, przy fontannie 20 minutowe widowisko „Woda, światło, dźwięk”.
W dniu 13 września od godz. 9.00 do 12.00 IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, na którym zostały wybrane nowe władze: przewodniczącym został dr T. Samborski, do władz wszedł mgr Jerzy Derenda, wspaniały prezes Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy oraz inni, o czym pisemnie będziemy powiadomieni.

Należy wyrazić uznanie za znakomitą organizację Kongresu i ogrom pracy jaką włożyli organizatorzy. Trzeba też dodać, że wiele z towarzystw przywiozło ze sobą swoje wydawnictwa. Odjechaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni z Kongresu.

Irena Bereźnicka