DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ II RZECZPOSPOLITEJ

Szanowni Państwo,
jak co roku 11 lipca obchodzimy  Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej II Rzeczypospolitej.
Tego dnia (sobota) o godz.12.00 odbędzie się msza św. w Kościele oo. Dominikanów  w intencji ofiar, a następnie zostaną złożone kwiaty przy tablicy z urną (w krużgankach kościoła).
O godz. 17.00 w intencji ofiar odprawiona zostanie msza św. w Kościele pw. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej 86. Przy tablicy upamiętniającej zostaną złożone kwiaty.  

Za Zarząd Wanda Butowska