ZEBRANIE ZARZĄDU

Informujemy, że kolejne zebranie Zarządu poznańskiego Oddziału odbędzie się 14.12.2016 r. w naszej siedzibie – p. 336 III p. – Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82

W programie:

1. Zatwierdzenie ramowego programu XX Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu

2. Opłatek ? 16.12. 2016 r.

3. Odwiedziny u starszych członków naszego Oddziału – styczeń ? marzec 2017 r.

4.  Sprawy różne

Stanisław Łukasiewicz – prezes