ZMARŁ OJCIEC ARCYBISKUPA METROPOLITY LWOWSKIEGO MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ojca Księdza Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego śp. Piotra Mokrzyckiego. W imieniu członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu składam serdeczne kondolencje Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie zapewniając o modlitwie w intencji zmarłego.

Prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW

Stanisław Łukasiewicz