Konkurs o nagrodę im. Macieja Frankiewicza

Nagroda im. Macieja Frankiewicza
Nagroda im. Macieja Frankiewicza

20 czerwca b.r. rozstrzygnięty został konkurs o nagrodę im. Macieja Frankiewicza. Organizatorzy: Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Fundacja MACTEAMINO wraz z Urzędem Miasta zorganizowali galę, na której obecni byli nominowani kandydaci, z których wyłoniony został laureat nagrody. Była to już trzecia edycja konkursu. Konkurs poświęcony jest pamięci Macieja Frankiewicza, niestrudzonego bojownika o prawdę, wielkiego patrioty.  Maciej Frankiewicz był założycielem Solidarności Walczącej, prowadząc świetnie zorganizowaną strukturę podziemną w Poznaniu w latach 80-tych ubiegłego wieku. Od 1994 roku związany z samorządem, pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. Z jego inicjatywy Poznań został jednym z czterech miast gospodarzy EURO 2012. Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię. Jako Wiceprezydent Miasta Poznania wiele razy udowadniał, że niemożliwe jest możliwe i warto w życiu mieć pasję, marzenia i je realizować. Maciej Frankiewicz jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodzieży.

 

Nominowanych zostało dziesięć osób:

– Jan Biber                         – Igor Megger
– Katarzyna Blandzi           – Mikołaj Podsiadło
– Monka Błaszczak             – Krzysztof Sierant
– Anna Fałdzińska              – Paulina Słocińska
– Krzysztof Kłoskowski
– Paulina Majkowska

Przewodniczący Kapituły Ryszard Grobelny ogłosił, że zwycięzcą III edycji konkursu jest Mikołaj Podsiadło,

Igor Megger i Martyna Masiakowska
Igor Megger i Martyna Masiakowska

student Uniwersytetu Medycznego, członek Korporacji „Chrobria” oraz Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania. Jak zgodnie wypowiadali się członkowie Kapituły, m.in. Joanna Frankiewicz, żona Macieja Frankiewicza, trudno było wyłonić zwycięzcę, gdyż wszyscy nominowani godni są tego wyróżnienia. Słuchając i oglądając na ekranach przygotowane kilkuminutowe programy o kandydatach, zebrani w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, mogli się przekonać, że wszyscy kandydaci są osobami nieprzeciętnymi. Każdy w inny sposób rozumie patriotyzm, każdy realizując swoje pasje nie robi tego dla „zaszczytów”, ale, by pomagać innym, tworzyć rzeczy bardzo pozytywne. To niezwykle budujące, że mogliśmy zobaczyć grupę młodych ludzi, o tak szlachetnych i wspaniałych charakterach. Wzruszające było to, ze oni są wśród nas.

Członkowie TML i KPW, od lewej Janusz Furmaniuk, Danuta Szwarc i Juliusz Rozmiłowski
Członkowie TML i KPW, od lewej Janusz Furmaniuk, Danuta Szwarc i Juliusz Rozmiłowski

Kandydatem, którego zgłosił nasz Oddział TML i KPW jest Igor Megger, członek Towarzystwa. Cieszymy się, że choć nie zdobył głównej nagrody, znalazł się w pierwszej dziesiątce. Ten fakt już jest dużym wyróżnieniem. Serdecznie Igorowi gratulujemy.  W gali uczestniczyła grupa przedstawicieli poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Igor Megger ma 21 lat. Jest studentem trzeciego roku Wydziału Historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego dokonania są imponujące.
Od dziesięciu lat działa w modelarni „Jaskółka”, gdzie od

Przybyła także Renata Zawirska-Wojtasiak, Michał Wojtasiak i Włodzimierz Matkowski
Przybyła także Renata Zawirska-Wojtasiak, Michał Wojtasiak i Włodzimierz Matkowski

dwóch lat jest prezesem. Kontynuuje działalność legendarnego modelarza Aleksandra Anioły szkoląc pasjonatów modelarstwa. Modelarnia działa pod opieką Ligi Obrony Kraju i Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce. Dorobek modelarni prezentuje na osiedlowych festynach, miejskich imprezach takich jak festyn wojskowy Stowarzyszenia „Kenwerk” i Forum Młodych PiS, oraz na Placu Defilad w Warszawie. Za swą działalność Igor Megger został wyróżniony brązowym Medalem „Za zasługi dla LOK” podczas uroczystości 70 rocznicy bitwy pod Monte Cassino w poznańskim Domu Żołnierza, jest posiadaczem odznaki Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju. Wielokrotnie zajmował I lub II miejsce w wojewódzkich zawodach modeli kartonowych. Jest bardzo czynnym i aktywnym działaczem, ma doskonały kontakt z dziećmi, młodzieżą oraz z seniorami. Poprzez pracę w modelarni

Przewodniczący Kapituły Ryszard Grobelny
Przewodniczący Kapituły Ryszard Grobelny

zapoznaje się z historycznymi obiektami modeli, które wraz z młodzieżą wykonuje. W Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu, którego członkiem jest od 2011 r., działa bardzo prężnie. Od samego początku aktywnie uczestniczy we wszystkich dokonaniach Towarzystwa: od akcji zbiórek darów w ramach akcji charytatywnej „Serce dla Lwowa” na rzecz ubogich Polaków na Ukrainie, poprzez organizowanie wystaw, do prowadzenia kiosku z kresową literaturą na corocznych obchodach Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Jest bardzo sumiennym i aktywnym wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Ponieważ jego przodkowie pochodzą z Czortkowa (dawne Kresy Rzeczpospolitej) reprezentuje nasz Oddział Towarzystwa na corocznych zjazdach Czortkowian w

Joanna Frankiewicz żona Macieja Frankiewicza
Joanna Frankiewicz żona Macieja Frankiewicza

Warszawie. Za swe wyjątkowe zasługi na rzecz Towarzystwa w 2015 r. otrzymał Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nie jest obojętny na losy osób potrzebujących, zagubionych, chętnie udziela im pomocy. Jest osobą skromną, która bez rozgłosu działa, nie informując o swych dokonaniach. Od wielu lat współpracuje z filią nr 36 biblioteki Raczyńskich. Organizował w niej zbiórkę darów dla Lwowa, a także brał udział w akcji dostarczania osobom starszym i schorowanym książek z biblioteki do domów. Poza tym udziela się społecznie pracując w komisjach wyborczych, kandydował także do Rady Miasta Poznania. Na posiedzeniu Zarządu poznańskiego Oddziału

Nominowani - w środku Igor Megger
Nominowani – w środku Igor Megger

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 29 kwietnia 2015 r. członkowie Zarządu jednogłośnie poparli wniosek uznając, że kolega Igor Megger zasłużył na miano nowoczesnego patrioty, który postrzega Ojczyznę jako jedną z najważniejszych wartości i stara się przez swą codzienną działalność przyczyniać się do Jej rozwoju.
Członkom TML i KPW Oddział w Poznaniu postać

Igor Megger wśród Lwowiaków
Igor Megger wśród Lwowiaków

Prezydenta Macieja Frankiewicza jest szczególnie bliska, gdyż niejednokrotnie uczestniczył w naszych uroczystościach i wspierał naszą działalność.

 

 

 

Tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska