UROCZYSTOŚĆ W „LASKU KATYŃSKIM” W POZNANIU

W południe 16 września 2020 r., przy pięknej pogodzie, odbyło się w Poznaniu poświęcenie ?Lasku Katyńskiego?. Zlokalizowany został przy Forcie VII – miejscu martyrologii Wielkopolan, pierwszego w Polsce obozu koncentracyjnego. Na lasek składa się 116 drzew – każde imienne symbolizuje jedną ofiarę zbrodni.

Na uroczystości otwarcia i poświęcenia Lasku zgromadzili się przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, kombatanci oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń, w tym i naszego. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Poznaniu reprezentowali: dr Janusz Furmaniuk i Igor Megger. Przybyli także: Irena Bereźnicka, Dobrochna Konrad, Paweł Kuleszewicz i ks. Tadeusz Magas, który uczestniczył w koncelebrze w religijnej części uroczystości.

W krótkich słowach prezes stowarzyszenia ?Katyń? Wojciech Bugajewski podziękował przybyłym przedstawicielom władz miejskich i samorządowych za pomoc w tym upamiętnieniu. Podkreślił, że jest to pierwsza taka forma upamiętnienia w Polsce – wolno stojących pojedynczych dębów jest ok. 5 tysięcy w świecie, zbiorowych nigdzie nie ma. W przyszłości planowane jest tam ustawienie ławek, zrobienie klombu oraz masztu flagowego. Podkreślił także, że ta inicjatywa zablokowała zakusy na planowaną zabudowę tego terenu. W czasie uroczystości wręczono certyfikaty rodzinom, których krewnych dąb upamiętnia. Certyfikat otrzymały m.in. nasze członkinie Irena Bereźnicka i Dobrochna Konrad. Po poświeceniu nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, także od naszego Towarzystwa.

Po uroczystościach Janusz Furmaniuk i Igor Megger udali się na teren fortu, by pod ?schodami śmierci? zapalić znicz ku pamięci 20 tysięcy ofiar tam zgładzonych, w tym także osób pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich. Wśród zgładzonych byli m.in. Naczelnik Szarych Szeregów Florian Marciniak, architekt Stefan Cybichowski, czy słynący z odwagi w walce z okupantem dr Franciszek Witaszek. Z Kresowian zgładzonych w forcie VII przypomnieć należy: profesora Stanisława Pawłowskiego geografa, rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Mikołaja Kiedacza – urodzonego w Drohobyczu Wiceprezydenta miasta Poznania, oraz pisarza Stefana Balickiego z Czukwi k. Sambora.

Igor Megger