UROCZYSTOŚCI KU CZCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKI Z WINIAR

W piątek 29 grudnia 2023 r. na poznańskich Winiarach, odbyły się uroczystości upamiętniające pochodzących z Winiar powstańców wielkopolskich a także uczestników walk o Lwów oraz weteranów wojny polsko-bolszewickiej.

Uroczystości zgromadziły mieszkańców Winiar, a także przedstawicieli środowisk patriotycznych miasta Poznania. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęto odśpiewanym hymnu państwowego. Później nastąpiły przemówienia: Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jana Chudobieckiego – Przewodniczącego Rady Osiedla „Winiary”, natomiast dyrektor SP27 Filip Socha  wygłosił pogadankę o udziale Winiarczyków w walce o niepodległość w latach 1918-1945. W przemówieniach podkreślano  kilkukrotnie fakt odbudowy w roku 2020 pomnika, który to został zniszczony przez okupanta w 1939 roku.

Uroczystości należytej formy dodały asysta wojskowa wraz z salwą honorową oraz odczytano Apel Pamięci. Po apelu złożyły kwiaty delegacje m.in. przedstawicieli władz miejskich i samorządowych, Rady Osiedla „Winiary”, spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, Bambrów Poznańskich, Harcerzy, jak i nasza z wiceprezesem oddziału Igorem Meggerem na czele.  Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę, oraz zaproszono uczestników na rok przyszły.

Podkreślić należny wagę takich uroczystości, które choć organizowane z niedużym rozmachem, są ważne dla lokalnych społeczności, a także wobec postępującej migracji do miasta jak i wewnątrz niego mogą nauczyć historii i doprowadzić do bliższego utożsamienia się z miejscem zamieszkania nowych mieszkańców Poznania.

Ważne dla nas Kresowian jest także kilkukrotne podkreślenie udziału Poznaniaków w walkach o wyzwolenie Lwowa, oraz w walkach z Bolszewikami, gdyż jednym z naszych założeń jest właśnie pokazywanie wspólnych powiązań między Poznaniem i Lwowem.

tekst: Igor Megger, fotografie pochodzą ze strony Rady Osiedla „Winiary”

W imieniu organizatorów Apelu Pamięci bardzo dziękuję za udział w naszej corocznej uroczystości. Dziękuję również wszystkim, którzy z różnych ważnych przyczyn nie mogli w tym dniu oddać hołdu Powstańcom z Winiar.

W załączeniu przesyłam kilka zdjęć z wydarzenia. Mam nadzieję na ponowne spotkanie przy okazji Apelu Pamięci w 106 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 29 grudnia 2024 r. oczywiście o godz. 16:00 na skwerze przed Pomnikiem Poległych Winiarczyków.

Pozdrawiam

Przemysław Piwecki

Rada Osiedla Winiary