ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH NA 19 STYCZNIA 2024 ROKU, GODZ. 18.00

Zapraszamy na spotkanie z członkiem poznańskiego Oddziału TMLiKPW prof. Lechem Wojciechem Szajdakiem do Biblioteki Raczyńskich – pl. Wolności 19, sala 5.

Podczas spotkania odbędzie się promocja najnowszej książki prof. Lecha Wojciecha Szajdaka pt. „Grupa Poetycka „Wołyń” – geneza, przedstawiciele, wiersze””. Powyższa książka była elementem przyznania w 2023 roku prof. Lechowi Wojciechowi Szajdakowi Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego.

Autor książki jest synem Stefana Szajdaka poety autentysty, współpracownika Stanisława Czernika i czasopisma „Okolica Poetów” wychodzącego w Ostrzeszowie w okresie międzywojennym.

W latach 30-tych XX wieku Stefan Szajdak był współzałożycielem Grupy Poetyckiej „Wołyń”. Grupa powstała w Równem na Wołyniu z inicjatywy Czesława Janczarskiego przy współudziale oprócz Stefana Szajdaka, Władysława Iwaniuka i Zygmunta Jana Rumla. W późniejszym okresie z Grupą współpracowali bądź utrzymywali kontakty następujący poeci: Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Władysław Milczarek, Bazyli Podmajstowicz, Stefan Bardczak i Zofia Wierzbicka.

Wanda Butowska